Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a machine for cleaning beaches and green areas on the Vistula Waterfront in Płock

Kamil Rosiak

Abstract

The subject of the thesis is a technical and conceptual design of a machine for cleaning beaches and green areas on the Vistula Waterfront in Płock. The design has been based on existing machines of this kind, which are gaining more and more popularity on the Polish market. Before the designing process was started, research of the existing beach cleaning machines and equipment was done in terms of their construction and cleaning techniques. Next, design assumptions were collected, and calculations and designing of the main element of the machine structure were carried out, which is its chain-and-belt conveyor with mounted raking fingers. The next step was to design a frame and to suggest structural solutions of how the drive transmission system could be transferred from the tractor to the conveyor, as well as a corresponding set of devices for collecting garbage. The project machine makes use of standardized and commercially available parts and components. The thesis ends with a summary and conclusions that the machine is to be used not only for cleaning beaches but also for lawns and other green areas, where Płock mass events take place, including an annually held student carnival. The conclusions also point to additional constructional solutions that could help improve the structure in terms of its functionality, utility and reliability. Attached to the thesis are table of technical data of the designed machine, its final visualisation, assembly drawing of the machine and executive drawings of selected parts.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Rosiak (FCEMP) Kamil Rosiak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt maszyny do sprzątania plaż i terenów rekreacyjnych na bulwarze nadwiślańskim w Płocku
Supervisor
Cezary Wiśniewski (FCEMP/IMEn) Cezary Wiśniewski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Cezary Wiśniewski (FCEMP/IMEn) Cezary Wiśniewski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
maszyna, czyszczenie plaży, przenośnik łańcuchowo-taśmowy, śmieci, plaża, Płock
Keywords in English
machine, beach cleaning, chain-belt conveyor, garbage, beach, Płock
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt techniczno-koncepcyjny maszyny do sprzątania plaż i terenów rekreacyjnych na bulwarze nadwiślańskim w Płocku. Przy projektowaniu wzorowano się na istniejących już maszynach, które zdobywają coraz większą popularność na polskim rynku. Przed procesem projektowania przeprowadzono analizę konstrukcji i technik czyszczenia istniejących urządzeń i maszyn sprzątających plaże, a następnie spisano założenia projektowe. Wykonano obliczenia i projekt przenośnika łańcuchowo-taśmowego z zamontowanymi palcami zagrabiającymi, który jest głównym elementem konstrukcji. W następnym kroku zaprojektowano ramę oraz zaproponowano rozwiązania konstrukcyjne układu przeniesienia napędu z ciągnika do przenośnika oraz zespół odpowiadający za gromadzenie zagarniętych odpadów. W maszynie zastosowano w dużej mierze części i elementy znormalizowane i handlowe. Praca kończy się podsumowaniem i wnioskami, w których mowa o wykorzystaniu maszyny nie tylko na plaży, ale również na terenach zielonych, gdzie odbywają się płockie imprezy m.in. Juwenalia. We wnioskach napisano również o dodatkowych rozwiązaniach konstrukcyjnych, które mogłyby przyczynić się do optymalizacji konstrukcji pod względem funkcjonalnym, użytkowym i niezawodnościowym. Do pracy dołączono dane techniczne zaprojektowanej maszyny, jej wizualizację, rysunek złożeniowy maszyny oraz rysunki wykonawcze wybranych części.
File
  • File: 1
    274235_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30097

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa8b47c176b4843b68b09648fe1f4031f/
URN
urn:pw-repo:WUTa8b47c176b4843b68b09648fe1f4031f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page