Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobile Robot with Java Control Solhvare Simulator Based On Lego Mindstorms Nxt

Piotr Jaczewski

Abstract

The aim of this thesis is to research the possibility of realization of multiagent environment simulator consisting of LEGO Mindstorms NXT mobile robots with use of Lej os platform and Java programming language. Constructed simulator cotonts the execution of mobile robot dedicated programs against virtual simulation environment. The thesis includes the basics of design, essential details of implementation, possibilities of improvement and further development in terms of multiagent environment realization.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Jaczewski (FEIT/ICS) Piotr Jaczewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Symulator robota mobilnego z oprogramowaniem w języku Java na przykładzie LEGO Mindstorms NXT
Supervisor
Henryk Dobrowolski (FEIT/ICS) Henryk Dobrowolski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001126
Keywords in Polish
symulator, środowisko wieloagentowe, Lejos, LEGO Mindstorms NXT
Keywords in English
simulator, multiagent environment, Lejos, LEGO Mindstorms NXT
Abstract in Polish
Celem pracy jest zbadanie możliwości realizacji symulatora środowiska wieloagentowego składającego się z mobilnych robotów LEGO Mindstorms NXT, w oparciu o platformę Lej os i język programowania Java. Wykonany symulator jest warstwą kon&ontującą działanie programów przeznaczonych do uruchomienia na robotach mobilnych z wirtualnym środowiskiem symulacyjnym. W pracy uwzględniono założenia dotyczące projektu symulatora, istotne szczegóły jego implementacji, a także możliwości rozbudowy w kontekście budowy środowiska wieloagentowego.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa881925cf82a4778bcdc0198da54cd0c/
URN
urn:pw-repo:WUTa881925cf82a4778bcdc0198da54cd0c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page