Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

LEGAL RELATIONS ARISING OF EMPLOYMENT CONTRACTS AND CIVIL LAW CONTRACTS

Katarzyna Kielak

Abstract

The theme of my work is: "The legal relations arising of employment contracts and civil law contracts." The main object of this work was to present the differences resulting from the conclusion of contract and civil law contract. First of all, there was describe consequences arising under those contracts. The work consists of three parts. The first chapter focuses on the characteristics of the employment relationship and the legal relationship. The main point of this chapter was show the differences between these concept. In the next section were described individual basis to establish an employment contract and civil law contract. Raised were issues such as how the conclusion and solutions, the duration and the fundamental rights arising from the establishment of such agreements. The third part of the work is devoted to the comparison of the two agreements. There were calculated both positive and negative consequences resulting from the conclusion of employment contract and civil law contract.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Kielak (FASS) Katarzyna Kielak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Stosunki prawne powstałe na mocy umów o pracę i umów cywilnoprawnych
Supervisor
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, stosunek pracy, podmioty stosunku pracy
Keywords in English
employment contract, civil law contract, employment, employment entities
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy jest: „Stosunki prawne powstałe na mocy umów o pracę i umów cywilnoprawnych”. Głównym celem pracy było przedstawienie różnic wynikających z zawarcia umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Przede wszystkim zostały omówione konsekwencje powstałe na mocy owych umów. Praca składa się z trzech części. Rozdział pierwszy skupia się na charakterystyce stosunku pracy oraz stosunku prawnego. Głównym punktem w tym rozdziale jest ukazanie różnic pomiędzy tymi pojęciami. W następnej części scharakteryzowane zostały poszczególne podstawy nawiązania umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Poruszone są problemy takie jak: sposób zawarcia i rozwiązania, czas trwania oraz podstawowe prawa wynikłe z nawiązania owych umów. Trzecia część pracy jest poświęcona porównaniu obu umów. Zostały wyliczone zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje wynikające z zawarcia umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej.
File
  • File: 1
    Katarzyna Kielak praca licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13213

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa8675d3b4c9345f89e33f76a07dba4f0/
URN
urn:pw-repo:WUTa8675d3b4c9345f89e33f76a07dba4f0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page