Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Properties, methods of precipitation and applications of the MoS2 nanocrystals

Łukasz Gogół

Abstract

Thesis presents information on molybdenum disulphide, which reach a growing interests due to their properties. The information comes from a review of the literature on MoS2. The first part concerns the properties of MoS2 and shows its construction, which allows you to understand the mechanisms that determine the characteristics of feature. It contains also the basic thermodynamic data connection. The second part of the work is devoted to the methods of obtaining nanocrystals of molybdenum disulphide. Shown are various methods for creating: from which can be used on a laboratory scale to industrial production. Products obtained nanocrystals differ in size distribution and morphology, depending on the technique used. The last section presents the application of MoS2 in various industries. Its properties allowed it to be used as various types of coatings, additives for lubricants and adhesives, catalysts and as a component in electrical and optical devices.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Gogół (FCPE) Łukasz Gogół,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Właściwości, metody wytwarzania i zastosowanie nanokryształów MoS2
Supervisor
Wojciech Orciuch (FCPE/DCRED) Wojciech Orciuch,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-10-2016
Issue date (year)
2016
Pages
34
Internal identifier
DICHP-2537
Reviewers
Paweł Sobieszuk (FCPE/DBBE) Paweł Sobieszuk,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Wojciech Orciuch (FCPE/DCRED) Wojciech Orciuch,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
disiarczek molibdenu, MoS2, nanokryształy
Keywords in English
molybdenum disulphide, MoS2, nanocrystals
Abstract in Polish
Praca dyplomowa przedstawia informację na temat disiarczku molibdenu, zyskującym coraz większe zainteresowanie ze względu na swoje właściwości. Informacje pochodzą z przeglądu literatury dotyczącej MoS2. Pierwsza część pracy dotyczy właściwości MoS2 i ukazuje jego budowę, która pozwala na zrozumienie mechanizmów determinujących charakterystyczne cechy. Zawarte w niej są również podstawowe dane termodynamiczne związku. Druga część pracy poświęcona jest metodom otrzymywania nanokryształów disiarczku molibdenu. Ukazane są różne sposoby wytwarzania: od mogących znaleźć zastosowanie w skali laboratoryjnej i badawczej, aż do przemysłowych produkcji. Nanokryształy uzyskanych produktów odróżniają się morfologią oraz rozkładem rozmiarów w zależności od wykorzystanej techniki. W ostatniej części przedstawione są zastosowania MoS2 w różnych gałęziach przemysłu. Jego właściwości pozwoliły na wykorzystanie go jako różnego rodzaju powłok, dodatków do smarów i klejów, katalizatorów oraz jako komponentu w urządzeniach elektrycznych i optycznych.
File
  • File: 1
    Właściwości_metody_wytwarzania_i_zastosowanie_nanokryształów_MoS2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8937

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa850fb6e1729433c9394cda7f2c3d4ea/
URN
urn:pw-repo:WUTa850fb6e1729433c9394cda7f2c3d4ea

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page