Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza wykorzystania ogniwa fotowoltaicznego w ujęciu ilościowym i jakościowym

Mateusz Karol Mokicki

Abstract

In today's world one can observe an increasing attention towards reduction of harmful substances emission as a result of burning fossil fuels. One of possible solutions is to replace combustion engines used in cars by purely electric drivetrains. However, fossil fuels are still widely used in process of electricity production across the world. Therefore, we might consider renewable energy sources, such as photovoltaic cells or wind turbines, as another step towards reducing our civilisation's negative effect on environment. The purpose of this work is to elaborate a simulation model of a photovoltaic cell and analysis of it's co-operation with an electrochemical battery and a single-axis sun tracking system. In order to simulate a PV cell, 3-diode model was used. Basing on conditions, such as solar irradiance and ambient temperature, model simulates the amount of energy that can be obtained in specific localization, at given time of the year. Energy is then stored in an electrochemical battery, which is also used to power the sun tracking device, allowing the system to reach maximum PV cell performance. Developed simulation model helps in evaluation of a photovoltaic cell as a source of renewable energy in specific weather conditions and localization.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Mateusz Karol Mokicki (WSiMR) Mateusz Karol Mokicki Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Analiza wykorzystania ogniwa fotowoltaicznego w ujęciu ilościowym i jakościowym
Promotor
Szymon Gontarz (WSiMR/IPiMR) Szymon Gontarz Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Robert Gumiński (WSiMR/IPiMR) Robert Gumiński Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Pojazdów (WSiMR/IPiMR)
Kierunek / specjalność studiów
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
21-01-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
41
Identyfikator wewnętrzny
D-2023
Recenzenci
Robert Gumiński (WSiMR/IPiMR) Robert Gumiński Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Marcin Jasiński (WSiMR/IPiMR) Marcin Jasiński Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
1.Ogniwo fotowoltaiczne, 2.Akumulator elektrochemiczny, 3.System śledzenia Słońca
Słowa kluczowe w języku angielskim
1.Photovoltaic cell, 2.Electrochemical battery, 3.Sun tracking system
Streszczenie w języku polskim
W dzisiejszym świecie można zaobserwować rosnący nacisk na redukcję emisji szkodliwych substancji powstających podczas spalania paliw kopalnych. Jednym z rozwiązań jest zastąpienie konwencjonalnych silników spalinowych w samochodach przez w pełni elektryczne układy napędowe. Biorąc jednak pod uwagę obecnie używane źródła energii elektrycznej, jest to jedynie częściowe rozwiązanie. Kolejnym krokiem w celu ograniczenia negatywnego wpływu cywilizacji na środowisko może być zastąpienie paliw kopalnych przez źródła energii odnawialnej, takie jak ogniwa fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe. Celem pracy było opracowanie modelu symulacyjnego ogniwa fotowoltaicznego oraz analiza jego współpracy z układem składającym się z akumulatora elektrochemicznego oraz jednoosiowego systemu śledzącego ruch Słońca. Ogniwo fotowoltaiczne przedstawione zostało za pomocą modelu 3- diodowego. Na podstawie warunków, takich jak nasłonecznienie oraz temperatura powietrza, symulacja pozwala na określenie ilości energii którą można uzyskać za pomocą ogniwa o danej porze roku w konkretnej lokalizacji. Energia pozyskiwana z ogniwa magazynowana jest w akumulatorze elektrochemicznym, który służy również do zasilania systemu korygowania pozycji odbiornika w celu zmaksymalizowania skuteczności ogniwa fotowoltaicznego. Opracowany model systemu pozwala ocenić zasadność zastosowania ogniwa fotowoltaicznego jako źródła energii odnawialnej w wybranych warunkach pogodowych i lokalizacji.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 30749

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa84f906a2b25408ab0d10896436c4027/
  URN
  urn:pw-repo:WUTa84f906a2b25408ab0d10896436c4027

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek