Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Transmisja obrazu na dużych odległościach w systemach telematyki transportu

Agata Łyjak

Abstract

This work was devoted to the issues of monitoring and image transmission systems of transport telematics. The aim of the work is to make a project for video transmission over long distances in transport telematics systems. In the theoretical part of the work were discussed transmission systems and video recording. Approximated also issues related to wireless data transmission. Characterized transmission media wired and wireless devices and transmitter - receiver. They presented their advantages, disadvantages and use. Were analyzed main types of cameras, because it is one of the basic devices used in the design part. The last chapter of the theoretical part is dedicated to image compression. It quoted here the most important features for image compression and its types. In the design part of the proposed examples of the use of video transmission over long distances using a wireless network. The place from which will be broadcast live picture is a car park. They have been selected transmitting devices, discussed their parameters and specifications, and prepared cost estimate. The last section of work is ending.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Agata Łyjak (WT) Agata Łyjak Wydział Transportu (WT)
Tytuł w języku polskim
Transmisja obrazu na dużych odległościach w systemach telematyki transportu
Promotor
Mariusz Rychlicki (WT/ZTT) Mariusz Rychlicki Zakład Telekomunikacji w Transporcie (WT/ZTT)Wydział Transportu (WT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Transportu (WT)
Jednostka prowadząca
Zakład Telekomunikacji w Transporcie (WT/ZTT)
Kierunek / specjalność studiów
, Transport
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
14-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Mariusz Rychlicki (WT/ZTT) Mariusz Rychlicki Zakład Telekomunikacji w Transporcie (WT/ZTT)Wydział Transportu (WT) Krzysztof Firląg (WT/WTSRiIT) Krzysztof Firląg Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu (WT/WTSRiIT)Wydział Transportu (WT)
Słowa kluczowe w języku polskim
transmisja obrazu, telematyka transportu, inteligentny transport, monitoring, media transmisyjne, sieć bezprzewodowa, kamera IP
Słowa kluczowe w języku angielskim
video transmission, transport telematics, intelligent transport, monitoring, transmission media, wireless network, IP camera
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca została poświęcona zagadnieniom z zakresu monitoringu oraz transmisji obrazu w systemach telematyki transportu. Celem pracy jest wykonanie projektu do transmisji obrazu na dużych odległościach w systemach telematyki transportu. W części teoretycznej pracy omówione zostały systemy transmisji i rejestracji obrazu. Przybliżono też zagadnienia związane z bezprzewodową transmisją danych. Scharakteryzowano media transmisyjne przewodowe i bezprzewodowe oraz urządzenia nadawcze – kamery. Przedstawione zostały ich zalety, wady a także zastosowanie. Przeanalizowane zostały główne typy kamer, ponieważ jest to jedno z podstawowych urządzeń, użytych w części projektowej. Ostatni rozdział z części teoretycznej został poświęcony kompresji obrazu. Przytoczono tu najważniejsze cechy kompresji obrazu oraz jej rodzaje. W części projektowej zaproponowano przykładowe użycie transmisji wideo na dużych odległościach za pomocą urządzeń nadawczych i sieci bezprzewodowej. Miejscem z którego transmitowany będzie obraz na żywo jest parking samochodowy. Dobrane zostały urządzenia nadawcze, omówiono ich parametry oraz dane techniczne, a także sporządzono kosztorys. Ostatnim rozdziałem pracy jest zakończenie.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Agata Łyjak praca inżynierska .pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 13916

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa846567950e84d3aa6141bd787c05b88/
URN
urn:pw-repo:WUTa846567950e84d3aa6141bd787c05b88

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony