Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Public spaces in Local Revitalization Programme in the city of Piaseczno – analysis and proposal of solutions for residential area „Słowicza”

Ewelina Patrycja Jasik

Abstract

The purpose of this thesis is evaluation of the projects connected with public spaces contained in Local Revitalization Programme in city Piaseczno, comparison of the program’s goals, suggestions of design solutions in the form of woonerf and underground parking for one of the revitalization area – residential estate „Słowicza”. In order to achieve the goal of this project the analysis of the solutions contained in the local revitalization programs was conducted. The analysis of the technical condition of the settlement in the terms of the quality of public spaces and the demand for parking spaces inside the building quarters were also carried out. Furthermore, the study of functional, natural and cultural conditions were conducted. The main principle of the project was to relieve arterial roads within the estate, relocate street parking to underground car parks and increase the aesthetic qualities of space through the introduction of recreational function and enrichment of the designed greenery.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewelina Patrycja Jasik (FGC) Ewelina Patrycja Jasik,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Przestrzenie publiczne w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Piaseczno - analiza i propozycja rozwiązań dla osiedla "Słowicza"
Supervisor
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Rewitalizacja, Lokalny Program Rewitalizacji, przestrzenie publiczne, woonerf, Piaseczno
Keywords in English
Urban renewal, Local Revitalization Programme, public spaces, woonerf, Piaseczno
Abstract in Polish
Założeniem pracy jest analiza projektów dotyczących przestrzeni publicznych zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Piaseczno, porównanie założeń programowych, wskazanie propozycji rozwiązań projektowych w formie woonerfu i parkingu podziemnego dla jednego z obszarów rewitalizacji – osiedla mieszkaniowego „Słowicza”. W celu opracowania projektów przeprowadzono analizy rozwiązań zawartych w lokalnych programach rewitalizacji. Dodatkowo przeprowadzono analizę stanu technicznego osiedla pod względem jakości przestrzeni ogólnodostępnych i zapotrzebowania na miejsca postojowe wewnątrz kwartałów zabudowy. Ponadto zbadane zostały zależności uwarunkowań funkcjonalnych, przyrodniczych i kulturowych obszaru opracowania z otoczeniem. Głównym założeniem koncepcji projektowych było odciążenie arterii komunikacyjnych wewnątrz osiedla za pomocą przeniesienia parkowania z ulic do parkingów podziemnych oraz zwiększenie walorów estetycznych przestrzeni poprzez wprowadzenie funkcji rekreacyjnej i wzbogacenie terenu o zieleń urządzoną.
File
  • File: 1
    1_praca_inżynierskazałączniki_Ewelina_Patrycja_Jasik_274852.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27352

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa8373996eaa1498fa63c0dd6e5662716/
URN
urn:pw-repo:WUTa8373996eaa1498fa63c0dd6e5662716

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page