Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Procedural music generation based on dynamically changing parameters

Aleksander Andrzej Zabłocki

Abstract

This paper concerns about procedural music generation, based on dynamically changing parameters. Cellular automata and Markov chain models were used to generation music voice’s rhythm, dynamics and harmony. Test scenario was created in Unity engine. This work’s purpose is to check the capabilities of cellular automata and Markov chain in context with music generation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksander Andrzej Zabłocki (FEIT/AK) Aleksander Andrzej Zabłocki,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Proceduralne generowanie muzyki na podstawie dynamicznie zmieniających się parametrów
Supervisor
Piotr Pałka (FEIT/AK) Piotr Pałka,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Zalewski (FEIT/AK) Andrzej Zalewski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Pałka (FEIT/AK) Piotr Pałka,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
generacja proceduralna, muzyka, automat komórkowy, łańcuch Markowa
Keywords in English
procedural generation, music, cellular automata, Markov chain
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy proceduralnej generacji muzyki, przy dynamicznie zmieniających się parametrach świata. W pracy wykorzystano modele automatu komórkowego oraz łańcucha Markowa do generacji rytmu, dynamiki i harmonii głosów muzycznych. Przygotowany scenariusz testowy jest stworzony w silniku Unity. Celem pracy jest zbadanie możliwości wykorzystania automatu komórkowego oraz łańcucha Markowa w kontekście generacji muzyki.
File
  • File: 1
    Aleksander_Zabłocki_-_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33017

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa833cf4f17f8454b92390bd7f7e38bb9/
URN
urn:pw-repo:WUTa833cf4f17f8454b92390bd7f7e38bb9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page