Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Functional utility program with detailed guidelines for project of archive classified documents

Daniel Wrzodak

Abstract

The aim of this thesis is to develop Functional Utility Program (FUP) to build a new building for archive purposes. The main task of the FUP is to define the requirements of the Investor, so we could design and build fully adapted building to store classified material. Thesis present all the requirements for building (architectural, structural, functional, material, technical), individual requirements, expectations, and limitations relating to planned investment. The work was divided into three parts: a title page, a descriptive part and an informative part. - The first part - the title page contains the name given to the order, address of investment, the investor data, name of person who made FUP, and the table of contents, - The second part - the descriptive part contains the characteristic parameters of the building, all conditions for performance of the building, general and specific characteristics of functional - utility including cubage, investor requirements in relation to the preparation of construction train, architecture, construction, installation, finishing and landscaping, - The third part – informative part contains a list of the documentation, expertise, opinions, and a list of standards and regulations, necessary for the entire investment process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Wrzodak (FCE) Daniel Wrzodak,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Program funkcjonalno użytkowy z wytycznymi szczegółowymi do projektu archiwum dokumentów niejawnych
Supervisor
Jacek Nitka (FCE/ICE) Jacek Nitka,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4340
Reviewers
Jacek Nitka (FCE/ICE) Jacek Nitka,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Dariusz Jacek Walasek (FCE/ICE) Dariusz Jacek Walasek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
archiwum, składnica akt, program funkcjonalno użytkowy, kancelaria tajna, kody CPV
Keywords in English
archive, repository files, functional utility program, top secrete registry, CPV codes
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) budowy budynku przeznaczonego na cele archiwum. Głównym zadaniem PFU jest określenie wymagań stawianych przez zamawiającego, tak by możliwe było zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego w pełni przystosowanego do przechowywania materiałów niejawnych. Przedstawione w nim zostały wszystkie wymagania (architektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, materiałowe, techniczne), indywidualne wymogi, oczekiwania, oraz ograniczenia odnoszące się do planowanej inwestycji. Pracę podzielono na trzy części: stronę tytułową, część opisową i część informacyjną. - Pierwsza część – strona tytułowa zawiera nazwę nadaną zamówieniu, adres inwestycji, dane zamawiającego, dane osoby opracowującej PFU, oraz spis treści, - Druga część – część opisowa zawiera charakterystyczne parametry budynku, uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe w tym wskaźniki kubaturowe, wymagania zamawiającego w stosunku do przygotowania trenu budowy, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia oraz zagospodarowania terenu, - Trzecia część – część informacyjna zawiera wykaz posiadanych dokumentów, ekspertyz, opinii, a także wykaz norm i aktów prawnych niezbędnych w całym procesie inwestycyjnym.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9566

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa82e167473a74c8dbf3d726aac542f98/
URN
urn:pw-repo:WUTa82e167473a74c8dbf3d726aac542f98

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page