Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Multi-criteria analysis to identify potential locations of Lodz Public Bike in a metropolitan area of Lodz

Anna Maria Rosa

Abstract

The premise thesis was to conduct spatial analysis designed to identify the optimal location of Lodz Public Bike stations and compare the results with the locations Specified in a public consultation Carried out among the Inhabitants of Lodz. Showing the usefulness of spatial analyses as the element supporting the process of the town-and-country planning was also an element of the work. Selection of the criteria was limited by difficult access to the data. It was crucial to define the criteria relevant to the analysis. The basic source of data was Topographic Database Objects. Another source were strategic documents related to the development of bicycle paths network and transportation system of the City of Lodz. The analysis determined areas with a large concentration of public buildings and located in the important points of public transport network. Taking into account the results of the analysis in the process of implementing the system increases its functionality. Stations are located in optimum distance and near to the buildings and public places, which are mostly frequented by residents, which increases the number of potential users - ensuring the success of the investment. Comparison of the analyzes and public consultations results allowed to identify areas of importance for transportation purposes, which were left out of the consultation. Through this analysis, it was also possible indication already selected location that should be relocated to nearby areas - which are closer to essential transport and public places.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Maria Rosa (FGC) Anna Maria Rosa,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza wielokryterialna dla wskazania potencjalnych lokalizacji stacji Łódzkiego Roweru Miejskiego w strefie wielkomiejskiej Łodzi
Supervisor
Jerzy Chmiel (FGC/DPRSISIS) Jerzy Chmiel,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jerzy Chmiel (FGC/DPRSISIS) Jerzy Chmiel,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Przemysław Kupidura (FGC/DPRSISIS) Przemysław Kupidura,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
analiza przestrzenna, analiza wielokryterialna, rower publiczny
Keywords in English
spatial analysis, multicriteria analysis, public bicycle
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej było przeprowadzenie analiz przestrzennych dla wskazania optymalnych lokalizacji stacji wypożyczeń Łódzkiego Roweru Publicznego i porównanie otrzymanych wyników z lokalizacjami wskazanymi w wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców Łodzi. Istotne było również wskazanie przydatności analiz przestrzennych jako elementu wspierającego proces planowania przestrzennego. Zdefiniowanie kryteriów ważnych z punktu widzenia przeprowadzanej analizy oraz wybór źródeł danych niezbędnych do ich realizacji miało kluczowe znaczenie; wybór kryteriów był ograniczony przez utrudniony dostęp do niektórych danych. Podstawowym źródłem danych była Baza Danych Obiektów Topograficznych, kolejne źródła to dokumenty strategiczne poruszające kwestie rozwoju sieci dróg rowerowych i systemu transportowego miasta Łodzi. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyznaczenie obszarów o dużym zagęszczeniu obiektów użyteczności publicznej i znajdujących się w ważnych punktach sieci transportowej miasta. Wykonanie analizy i uwzględnienie jej wyników w procesie wdrażania systemu znacznie podwyższa jego funkcjonalność: stacje wypożyczeń znajdują się w optymalnych odległościach, w pobliżu obiektów i miejsc użyteczności publicznej, które są najczęściej odwiedzane przez mieszkańców, co zwiększa liczbę potencjalnych użytkowników - gwarantując sukces inwestycji. Porównanie efektów analizy z wynikami konsultacji społecznych pozwoliło na wskazanie obszarów istotnych ze względów transportowych, a pominiętych w konsultacjach. Dzięki przeprowadzonej analizie możliwe było również wskazanie już wybranych lokalizacji, które powinny być przesunięte na tereny pobliskie - znajdujące się w mniejszej odległości od istotnych elementów
File
  • File: 1
    A.Rosa tekst pracy.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4397

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa8202b65a28646c889df63ad9efb9138/
URN
urn:pw-repo:WUTa8202b65a28646c889df63ad9efb9138

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page