Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Automated environment focused on downloading malicious software samples from publicly available website Malwr.com

Piotr Żórawski

Abstract

The aim of this thesis is to design and implement a system for regular, automatic downloading of malicious software samples from publicly available service Malwr.com. The designed and implemented software periodically retrieves information about newly added malicious software samples to the system and puts them into a database. The absence of API interface requires the software to simulate user behavior and analyze the obtained files in HTML format. Samples matching selected criteria are downloaded as binary files, which can be later subjected to dynamic analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Żórawski (FEIT) Piotr Żórawski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zautomatyzowane środowisko pobierające próbki złośliwego oprogramowania z serwisu Malwr.com
Supervisor
Krzysztof Cabaj (FEIT/ICS) Krzysztof Cabaj,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
87/16 (2201)
Reviewers
Piotr Gawkowski (FEIT/ICS) Piotr Gawkowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Cabaj (FEIT/ICS) Krzysztof Cabaj,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
bezpieczeństwo, złośliwe oprogramowanie, aplikacja internetowa, protokół HTTP
Keywords in English
security, malicious software, web application, HTTP protocol
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej było zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu umożliwiającego cykliczne, automatyczne pobieranie próbek złośliwego oprogramowania z publicznie dostępnego serwisu malwr.com. Zaprojektowane i wdrożone w sieci Instytutu Informatyki oprogramowanie cyklicznie pobiera informacje o nowo dodanych próbkach do systemu i umieszcza je w bazie danych. W związku z brakiem dedykowanego API udostępnionego przez serwis malwr.com, operacje te wymagają zasymulowania akcji użytkownika i dokonania analizy składniowej uzyskanych plików w formacie HTML. Dodatkowo, system pozwala zdefiniować za pomocą interfejsu webowego interesujące zagrożenia, których pliki binarne są pobierane i w dalszych krokach mogą zostać poddane dynamicznej analizie.
File
  • File: 1
    zorawski_inz_final.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13927

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa7e0b60b99e64f2db560a07aae6614df/
URN
urn:pw-repo:WUTa7e0b60b99e64f2db560a07aae6614df

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page