Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of terrestrial laser scanning for the investigations of the displacements and deformations of the engineering constructions on the active mining areas

Justyna Weronika Kamoda, Arkadiusz Skoczylas

Abstract

Underground mining, causes generally uneven, vertical and horizontal movement of subsurface rock mass layers. In the case of buildings on this layer, there is a deformation of the substrate object. This leads to additional load and deformation structures. Investigations of the displacements and deformations of the engineering constructions performed by classic methods do not give a complete depiction of the measured phenomenon. This paper presents tests on the possibility of applying the terrestrial laser scanning which allows to draw a spatial documentation of the facility affected by active mining. Observation of the hundred-meter segment of the steel trestle bridge was performed with Z+F Imager 5010C scanner in the interval 3,5 months. On the basis of a comparison of global point clouds of the two periods and generated slices, were determined changes of the geometry of the structure. This was possible thanks to the transformation of data to the same geodetic coordinate system. The results indicated the displacements of the trestle bridge in the direction of the mined wall, while the occurrence of deformation of the facility. The results indicate the possibility of using terrestrial laser scanning to study the consequences of the impact of mining exploitation on surface-facilities.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Weronika Kamoda (FGC) Justyna Weronika Kamoda,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Arkadiusz Skoczylas (FGC) Arkadiusz Skoczylas,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego do badania przemieszczeń i deformacji obiektów inżynierskich na terenach czynnej eksploatacji górniczej
Supervisor
Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Mieczysław Kwaśniak (FGC/DEIS) Mieczysław Kwaśniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Mieczysław Kwaśniak (FGC/DEIS) Mieczysław Kwaśniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
naziemny skaning laserowy, przemieszczenia i deformacje obiektu inżynierskiego, oddziaływanie eksploatacji górniczej
Keywords in English
terrestrial laser scanning, displacements and deformations of the engineering constructions, impact of mining activities
Abstract in Polish
Podziemna eksploatacja górnicza, powoduje na ogół nierównomierne, pionowe i poziome przemieszczenia przypowierzchniowej warstwy górotworu. W przypadku obiektów budowlanych posadowionych na tej warstwie, dochodzi do deformacji podłoża obiektu. Prowadzi to do dodatkowych obciążeń i odkształceń budowli. Badania przemieszczeń i deformacji obiektów inżynierskich prowadzone metodami klasycznymi nie dają pełnego obrazu mierzonego zjawiska. W niniejszej pracy zaprezentowano badania nad możliwością zastosowania naziemnego skaningu laserowego, pozwalającego na pełną dokumentację przestrzenną obiektu poddanego wpływom czynnej eksploatacji górniczej. Obserwacje stumetrowego odcinka stalowej estakady transportowej wykonano skanerem Z+F Imager 5010C w odstępie 3,5 miesiąca. Na podstawie porównania globalnych chmur punktów z dwóch okresów oraz wygenerowanych przekrojów wyznaczono zmiany geometrii konstrukcji. Było to możliwe dzięki transformacji danych do wspólnego układu współrzędnych geodezyjnych. Wyniki analiz wykazały przemieszczenia estakady w kierunku eksploatowanej ściany węgla, przy jednoczesnym wystąpieniu deformacji obiektu. Otrzymane rezultaty wskazują na możliwość zastosowania naziemnego skaningu laserowego do badania następstw oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchniowe obiekty inżynierskie.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa inżynierska - Kamoda Justyna, Skoczylas Arkadiusz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4935

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa7c515c5cded432c8e59afc525e25385/
URN
urn:pw-repo:WUTa7c515c5cded432c8e59afc525e25385

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page