Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza zmian w użytkowaniu gruntów na przykładzie wsi Szpetal Górny,gmina Fabianki

Emilia Anna Kalinowska

Abstract

Celem niniejszej pracy jest analiza zmian w zagospodarowaniu terenów wsi Szpetal Górny, położonej w gminie Fabianki jakie zaistniały tam na przestrzeni lat. Obręb położony jest przy południowej granicy gminy i bezpośrednio graniczy z miastem powiatowym Włocławek. Od kilkunastu lat obszary te zaczęły przekształcać się z terenów użytkowanych rolniczo na tereny pod zabudowę mieszkaniową. Niniejsza praca ukazuje zmiany zabudowy, jakie nastąpiły na tym terenie od 1963 roku do czasów współczesnych. Praca zawiera charakterystykę gminy m.in. położenie, środowisko przyrodnicze oraz demografię. Sklasyfikowano gleby pod względem jakości, bonitacji genetyczne oraz przydatności pod zabudowę występujące na terenie wsi Szpetal Górny. Dalsza część pracy dotyczy oceny ich przydatności gruntów pod zabudowę oraz procedurę wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Mapy zawarte w pracy zawierają analizy wykonane na podstawie zgromadzonych materiałów. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zabudowa w miejscowości Szpetal Górny występuje także na terenach do tego nieprzydatnych.. Głównym czynnikiem braku przydatności do zabudowy była nadmierna wilgotność gruntów. Zasadnicza część pracy zawiera analizę zmian w użytkowaniu gruntów. Wyniki tej analizy znajdują się w tabelach oraz zostały przedstawione na mapie. Z wykonanej analizy wynika
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Emilia Anna Kalinowska (FGC) Emilia Anna Kalinowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Antoni Szafranek (FGC/CSMES) Antoni Szafranek,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Adrianna Kupidura (FGC/CSMES) Adrianna Kupidura,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Antoni Szafranek (FGC/CSMES) Antoni Szafranek,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
gmina Fabianki, Szpetal Górny, planowanie przestrzenne, zmiany w użytkowaniu gruntów, przydatność pod zabudowę
File
  • File: 1
    Słupczynska Emilia.Praca dyplomowa inz. GiK;NST.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 7919

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa7ba4b4d38a94738aaac50510df585a8/
URN
urn:pw-repo:WUTa7ba4b4d38a94738aaac50510df585a8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page