Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Interim social assistance centre

Radosław Stańko

Abstract

There are a lot of people who are seeking for assistance and in search for help. However, recently the world’s public attention has been drawn to a specific group of people – those who were forced to leave their homes in fear for their life, health and freedom – the refugees. The Interim social assistance centre provides space for those in need of shelter. The current migration crisis is the most acute since World War II and it concerns different people, no matter if they are called refugees, immigrants or asylum seekers. Regarding the unstable political situation, sometimes even escalating civil war, groups of people decide to change the place of their residence. This global movement is a challenge for Europe. The purpose of this work is to provide an architectural answer to this challenge. The migration problem has always been present. However, in recent times the world is facing a significant escalation of this movement. The designed building is not a temporary structure and therefore its further use should be underlined. The Interim social assistance centre is a universal place where help can be provided for those in need. This means it will enable and require implementing further local and supralocal social policies by the government in the further. The main purpose of this diploma project is to provide an architectural design of space and to create a place where this could be accomplished. It is important to consider this help comprehensively. In this context, the designed building’s function should include basic medical treatment (if necessary), assistance in legal procedures required by the Polish law, providing information about the new environment, assistance within the integration process as well as providing a living space. It is necessary to create a multifunctional architectural solution adapted for the needs of both users and employees. The building is located in a specified location – Emilia Plater Street 15, in central Warsaw. This zone is highly urbanized. The first attempt of urbanisation process for this area is dated 1872. The plot is very narrow and long. The designed building is an urban infill. There is a significant number of buildings that are considered to represent high historical values and protected by the preservation restrictions, thus an architectural design should be visually neutral. It is essential to preserve the scale, proportions, as well as to underline the genius loci phenomenon. The design refers to historic apartment housing in Warsaw. The existing inner courtyard next to the building is extended over the plot edge. It is the core and the main element that, staircase included, splits the plans into two functional areas. Glass curtain systems provide the feeling of transparency and connect the inside and the outside – in contrast to historical structures where the courtyard is isolated and separated. The buildings exterior form is a reinterpretation of a historic design – horizontal and vertical elements, cornices and details. The building designed is a contemporary structure with concrete and sandstone façade. It creates an urban infill in that it fits the local context in a modern manner.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Radosław Stańko (FA) Radosław Stańko,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
CENTRUM DORAŹNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
Supervisor
Jakub Wacławek (FA) Jakub Wacławek,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001406/L
Reviewers
Jakub Wacławek (FA) Jakub Wacławek,, Faculty of Architecture (FA) Magdalena Staniszkis (FA/DFAUD) Magdalena Staniszkis,, Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design (FA/DFAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
architektura, plomba, pomoc, pomoc społeczna, uchodźcy, migracje, kryzys migracyjny, imigracja, polityka socjalna, kamienica, Warszawa,
Keywords in English
architecture, architectural design, architectural technology, urban infill, infill, social help, social assistance, refugees, migrations, migration crisis, social policy, Warsaw
Abstract in Polish
Jest na świecie wiele ludzi poszukujących wsparcia i proszących o pomoc, ale ostatnio uwaga całego świata została skierowana na szczególną grupę osób - tych, którzy musieli opuścić swoje domy w obawie o życie, zdrowie i wolność - uchodźców. Centrum doraźnej pomocy społecznej to przestrzeń dla tych, którzy szukają schronienia. Obecny kryzys migracyjny jest największy od czasów II wojny światowej i dotyczy wielu osób, bez względu na to czy określamy ich mianem uchodźców, imigrantów czy poszukujących azylu. W związku z niestabilną sytuacją polityczną, eskalującą do rangi wojny domowej, grupy ludzi decydują się na zmianę miejsca zamieszkania. Ten globalny ruch stanowi wyzwanie dla Europy. Celem pracy jest znalezienie architektonicznej odpowiedzi na to wyzwanie. Problem migracji był obecny od zawsze, jednak obecnie mierzymy się ze znaczną eskalacją tego zjawiska. Z punktu widzenia realizacji obiektu budowlanego, który w założeniu nie jest tymczasowy, należy zwrócić uwagę na jego późniejsze wykorzystanie. Centrum doraźnej pomocy społecznej ma być uniwersalnym obiektem, w którym potrzebującym zostanie udzielona pomoc. Oznacza to prowadzenie polityki socjalnej państwa w zakresie zarówno lokalnym jak i ponadlokalnym w dalszej perspektywie czasu. Celem pracy jest zaprojektowanie przestrzeni i stworzenie miejsca, w którym osobom potrzebującym i szukającym azylu może zostać udzielona pomoc - rozumiana w tej pracy bardzo szeroko. Wsparcie to powinno być całościowe, a więc w zakresie: udzielenia pierwszej pomocy, jeśli jest taka potrzeba, doradztwa w zakresie obsługi proceduralnej, która jest wymagana przez polskie prawo, udzielenia informacji dotyczącej nowego miejsca pobytu, pomocy w procesie integracji oraz również w formie zapewnienia schronienia. Konieczne jest stworzenie wielofunkcyjnego rozwiązania architektonicznego dostosowanego do potrzeb poszukujących pomocy oraz do potrzeb pracowników takiego miejsca. Budynek znajduje się w wybranej lokalizacji - przy ulicy Emilii Plater 15, w śródmieściu Warszawy. Jest to obszar silnie zurbanizowany, w którym pierwsze obiekty pojawiły się około 1872 roku. Działka ma bardzo wąski front od strony ulicy. Okoliczna zabudowa ma charakter zwarty, a projektowany budynek jest plombą architektoniczną wypełniającą linię zabudowy ulicy. W okolicy znajduje się wiele obiektów uznanych za wartościowe i chronione prawem konserwatorskim, dlatego projektowane rozwiązania architektoniczne muszą być neutralne w swojej identyfikacji wizualnej, uwzględniać skalę, proporcje okolicy oraz akcentować zjawisko genius loci. Projektowany język bryły nawiązuje do zabudowy kamienic warszawskich. Wewnętrzny dziedziniec, współtworzony z istniejącym budynkiem obok jest trzonem i głównym elementem, który wraz z klatką schodową dzieli budynek na dwie strefy funkcjonalne na każdym piętrze. Zastosowanie szkła w tej części stwarza wrażenie transparentności i łączy te przestrzenie w kontraście do zamkniętych i wyizolowanych dziedzińców i podwórek starej zabudowy. Bryła zewnętrzna budynku stanowi reinterpretację historycznego kształtowania fasad - ich podziałów poziomych i pionowych, tworzenia rysunku gzymsów na elewacji i akcentowania detali. Jest to współczesny obiekt, który przy wykorzystaniu betonu architektonicznego i piaskowca jako materiałów elewacyjnych uzupełnia zabudowę miasta w sposób charakterystyczny, ale zgodny z istniejącą tkanką miejską.
File
  • File: 1
    249806 Radosław Stańko PLANSZE.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11044

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa7b9ac4e797842aabc11fe473bffb5c6/
URN
urn:pw-repo:WUTa7b9ac4e797842aabc11fe473bffb5c6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page