Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Model numeryczny i analiza parametryczna osiągów bezzałogowego śmigłowca zespolonego z wykorzystaniem oprogramowania Flightlab

Przemysław Curyło

Abstract

In this thesis the modification of a numerical model of RCAC helicopter has been made. The model was handed over by my supervisor (dr inż. Przemysław Bibik). The main goal of this thesis was to modify existing numerical model of RCAC helicopter in usual version (without stabilizers) to compound helicopter version with stabilizers, wing and additional propeller. One of the additional aim was to investigate the hurdles appearing during creating numerical model of a small unmanned compound helicopter. The model was created in Flightlab program. Flightlab is a state-of-the-art, finite element, component-based, selective fidelity modeling and analysis software package. It supports mo-deling and simulation of rotorcraft, fixed-wing aircraft, compound aircraft, multi-copters, drones, flying cars and experimental aircraft configurations. The performance attributes of compound helicopter concepts have been examined for diffe-rent geometrical parameters. In the first paragraph was outlined information about history of compound helicopters and described current trends in this field. In the next paragraphs parametric studies of the compound helicopter concepts were con-ducted to explore the relative impact of adding horizontal stabilizer (impact of initial incidence, aspect ratio, span), vertical stabilizer (impact of initial incidence and different surface area), wing (impact of initial incidence, aspect ratio, span) and additional propulsion. In general, it was found that a pure lift compound helicopter and propulsive compound helicopter were shown to improve the flight capabilities over a conventional helicopter, espe-cially decrease in the main rotor angles of attack. One of the method to further improve per-formance of this design compound helicopter is to add possibility to change initial incidence either of a wing or a horizontal stabilizer during a flight. The last chapter contains the results accompanied by discussion of the results
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Przemysław Curyło (WMEiL) Przemysław Curyło Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Model numeryczny i analiza parametryczna osiągów bezzałogowego śmigłowca zespolonego z wykorzystaniem oprogramowania Flightlab
Promotor
Przemysław Bibik (WMEiL/ITLMS) Przemysław Bibik Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)
Kierunek / specjalność studiów
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
05-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
67
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-5030
Recenzenci
Janusz Narkiewicz (WMEiL/ITLMS) Janusz Narkiewicz Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Przemysław Bibik (WMEiL/ITLMS) Przemysław Bibik Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
śmigłowce zespolone, UAV, wiropłaty, śmigłowce, AH-56a Cheyenne, Flightlab
Słowa kluczowe w języku angielskim
UAV, compound helicopter, rotorcraft, simulation, Flightlab, AH-56a Cheyenne
Streszczenie w języku polskim
W niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej dokonano modyfikacji modelu numerycznego zmodyfikowanego modelarskiego śmigłowca w środowisku Flightlab. Model został przekazany w celu modyfikacji przez promotora dr inż. Przemysława Bibika. Głównym celem pracy inżynierskiej było przekształcenie istniejącego modelu numerycz-nego śmigłowca RCAC w konfiguracji klasycznej (bez usterzeń) do modelu w konfiguracji ze-spolonej, z dodatkowymi statecznikami, skrzydłem i śmigłem pchającym. Jednym z kolejnych zamierzeń było przeanalizowanie wpływu dodania statecznika poziomego (wpływ kąta zakli-nowania, wydłużenia oraz rozpiętości statecznika poziomego), statecznika pionowego (wpływ kąta zaklinowania oraz różnych powierzchni nośnych), skrzydła (wpływ kąta zaklinowania, wy-dłużenia oraz rozpiętości skrzydła) oraz śmigła pchającego. W pracy inżynierskiej przeanali-zowano również jakie trudności mogą wystąpić w projektowaniu małych bezzałogowych śmi-głowców zespolonych. Model został stworzony w środowisku Flightlab, stworzono również skrypty w programie Matlab w celu automatycznego generowania wykresów, które pozwalają na znacznie szybszą analizę otrzymanych wyników oraz pozwalają na możliwość kontynuacji dalszego modyfikowania i projektowania. W pierwszym paragrafie omówiona została historia śmigłowców zespolonych oraz opisanie trendów w dziedzinie śmigłowców zespolonych. W pracy opisane są również cechy charakte-rystyczne środowiska obliczeniowego Flightlab oraz cele stosowanie modeli symulacyjnych. W kolejnej części pracy opisane są sposoby doboru parametrów geometrycznych śmi-głowca oraz sposób doboru profilu skrzydła oraz śmigła pchającego dla śmigłowców zespolo-nych. Po przeprowadzonych obliczeniach można stwierdzić, że dodanie skrzydła i śmigła pcha-jącego powoduje odciążenie wirnika nośnego wraz ze wzrostem prędkości lotu. Jednym ze sposobem polepszenia osiągów projektowanego śmigłowca jest zastosowanie zmiennego kąta zaklinowania skrzydła lub statecznika poziomego podczas lotu, pomogłoby to zmniejszyć kąt pochylenia przy dużych prędkościach lotu, a w ten sposób polepszyć osiągi śmigłowca. W ostatnim paragrafie opisane są wyniki obliczeń oraz krótkie podsumowanie pracy dyplo-mowej.
Plik pracy
  • Plik: 1
    InżynierskaPraca_PrzemysławCuryło.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 31409

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa7b452572a2c4f70b91023f370177c37/
URN
urn:pw-repo:WUTa7b452572a2c4f70b91023f370177c37

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony