Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Improvement of operational characteristics of the urban truck

Marek Grzegorz Osiński

Abstract

Managing waste produced by man is an important topic due to the growing public awareness of ecology. Economic calculus is equally important in this matter. This work presents the possibility of a positive impact on both factors through the use of innovative technologies to power the truck to collect municipal waste. In the first part of below thesis, the working conditions and tasks of the car for waste collection were characterized. Furthermore, the most important constructional features of vehicles, such as container types, as well as selected power units used for the propulsion of urban heavy goods vehicles are described. The HRB Rexroth system is particularly noteworthy on the background of conventional drives powered by diesel oil and electric drive. In the following chapters, selected operational parameters of cars for waste collection were analyzed. The work data of Scania trucks used in Warsaw were used as well as the results of the German automobile club ADAC, which tested the Rexroth hybrid drive, were presented. Positive aspects of the use of this type of drive have been demonstrated. Among them, it is necessary to distinguish between reduced fuel consumption and lower exhaust emissions compared to conventional engines. Advantages of alternative solutions for powering trucks used for waste collection presented in individual chapters, allowed to formulate conclusions contained at the end of the work. Further development of drive technology is expected. It is also possible in the future to move gradually away from the diesel fuel supply to alternative fuels.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Grzegorz Osiński (FACME) Marek Grzegorz Osiński,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Poprawa eksploatacyjnych charakterystyk miejskiego pojazdu ciężarowego
Supervisor
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Dmytro Samoilenko (FACME/IV) Dmytro Samoilenko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2130
Reviewers
Dmytro Samoilenko (FACME/IV) Dmytro Samoilenko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Pojazd ciężarowy, układy napędowe, zużycie paliwa, efektywność pracy
Keywords in English
Heavy truck, powertrain systems, fuel consumption, engine efficiency
Abstract in Polish
Zagospodarowanie odpadów produkowanych przez człowieka to istotny temat, ze względu na rosnącą świadomość społeczeństwa odnośnie ekologii. Równie istotny w tej kwestii jest rachunek ekonomiczny. Niniejsza praca przedstawia możliwości pozytywnego wpłynięcia na oba czynniki poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii do zasilania pojazdu ciężarowego do odbioru odpadów komunalnych. W pierwszej części pracy scharakteryzowano warunki pracy i zadania samochodu do obioru odpadów. Opisano również najistotniejsze cechy konstrukcyjne pojazdów, takie jak rodzaje kontenerów, a także wybrane zespoły napędowe stosowane do napędu miejskich pojazdów ciężarowych. Na tle napędu konwencjonalnego zasilanego olejem napędowym, oraz napędu elektrycznego, na szczególną uwagę zasługuje układ HRB Rexroth. W dalszych rozdziałach poddano analizie wybrane parametry eksploatacyjnych samochodów do odbioru odpadów. Wykorzystano do tego dane robocze pojazdów ciężarowych firmy Scania eksploatowanych w Warszawie oraz przedstawiono wyniki badań niemieckiego automobilklubu ADAC, który przetestował napęd hybrydowy Rexroth. Wykazano pozytywne aspekty zastosowania tego typu napędu. Wśród nich należy wyróżnić obniżone w stosunku do konwencjonalnych silników spalanie paliwa oraz mniejszą emisję spalin. Zalety alternatywnych rozwiązań do zasilania samochodów ciężarowych służących do odbioru odpadów przedstawione w poszczególnych rozdziałach, pozwoliły na sformułowanie wniosków zawartych na końcu pracy. Należy spodziewać się dalszego rozwoju technologii w zakresie napędów. Możliwe jest również w przyszłości stopniowe odchodzenie od zasilania olejem napędowym w kierunku paliw alternatywnych.
File
  • File: 1
    Marek_Osiński_Praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33938

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa773ea76c3534c15983823ea4eb6add7/
URN
urn:pw-repo:WUTa773ea76c3534c15983823ea4eb6add7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page