Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii

Hubert Latarski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Latarski Hubert Latarski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-03-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
instalacje grzewcze, źródła energii
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter projektowy. Przedmiotem pracy jest opracowanie projektu modernizacji instalacji grzewczych z wykorzystaniem różnych źródeł energii. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części projektowej. Dokumentacja projektowa dotyczy modernizacji instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.
File
  • File: 1
    Hubert Latarski nr 66_09.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa7720b02d0c04ef0954cba2cfb333518/
URN
urn:pw-repo:WUTa7720b02d0c04ef0954cba2cfb333518

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page