Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Consumption servitisation in Polish household

Monika Beata Szumańska

Abstract

The purpose of hereby Bachelor’s elaboration is to analyze expenditures in Polish households intended for health, gastronomy, recreation and culture services. The first chapter has a theoretical character. In contains the concept of services and servicing explanation, as well as the six factors determining consumer behaviors in the service market. The following factors were distinguished as below: personal, cultural, social, psychological, economic and marketing. The second chapter describes the household concept, its functions and the classification of households. Each of these elements has been presented in order to highlight their importance nowadays. Next there were presented the level and structure of disposable income in Polish households according to the size of households, householder educational background and location. This chapter also analyzes household expenses in 2008-2017 for benefits: transport, gastronomy, recreation and culture, health, education and communication. The third chapter is an empirical research. It presents the results obtained from a survey conducted among 140 respondents through the website. Conclusions resulting from the research are presented at the end of hereby elaboration.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Monika Beata Szumańska (CESS) Monika Beata Szumańska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych
Supervisor
Marlena Piekut (CESS) Marlena Piekut,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Marlena Piekut (CESS) Marlena Piekut,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
wydatki, usługi, gospodarstwo domowe
Keywords in English
spending, services, household
Abstract in Polish
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian i zróżnicowania wydatków w polskich gospodarstwach domowych na usługi zdrowotne, gastronomiczne oraz związane z rekreacją i kulturą. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny. Zostały w nim objaśnione pojęcia usług i serwicyzacji, a także poświęcono w nim miejsce na sześć czynników, które wpływają na zachowania konsumentów na rynku usług. Wyróżniono czynniki: osobiste, kulturowe, społecznie, psychologiczne, ekonomiczne oraz marketingowe. W rozdziale drugim zostało opisane pojęcie gospodarstwa domowego, jego funkcji, jak również klasyfikacje gospodarstw domowych. Każdy z tych elementów został zaprezentowany w celu przybliżenia ich istotnego znaczenia w dzisiejszych czasach. W następnej kolejności został przedstawiony poziom i struktura dochodu rozporządzalnego w polskich gospodarstwach domowych według wielkości gospodarstw domowych, wykształcenia głowy gospodarstwa oraz miejsca zamieszkania. W rozdziale tym zanalizowano też wydatki gospodarstw domowych w latach 2008-2017 na świadczenia: transportowe, gastronomiczne, związane z rekreacją i kulturą, zdrowotne, edukacyjne oraz łączność. Trzeci rozdział stanowią badania empiryczne. Przedstawiono w nim wyniki pozyskane z ankiety przeprowadzonej wśród 140 respondentów za pośrednictwem strony internetowej. Wyniki wynikające z badań zostały przedstawione w zakończeniu niniejszego opracowania.
File
  • File: 1
    1124488.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30568

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa75697a3fd824d5397e28a37732410a1/
URN
urn:pw-repo:WUTa75697a3fd824d5397e28a37732410a1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page