Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza procesu suszenia grzybów z gatunku agavicus bisporus za pomocą techniki mikrostrumieni

Marcin Aleksander Grabarczyk

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Aleksander Grabarczyk (FPAE) Marcin Aleksander Grabarczyk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Artur Rusowicz (FPAE/IHE) Artur Rusowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
52
Internal identifier
MEL; PD-3520
Reviewers
Artur Rusowicz (FPAE/IHE) Artur Rusowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Adam Ruciński (FPAE/IHE) Adam Ruciński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Mikrostrumienie, suszenie konwekcyjne, grzyby
Keywords in English
-
Abstract in Polish
. Prężny rozwój przemysłu elektronicznego okazał się korzystnym polem dla pojawienia się zagadnienia mikrostrumieniowego wymiennika ciepła. Technologia mikrostrumieni opiera się na głowicy wyposażonej w dysze o odpowiedniej ilości, średnicy oraz konfiguracji. Poprzez dysze na chłodzoną powierzchnię kierowane są strugi czynnika, cieczy lub gazu. Praca odnosi się do wykorzystania technologii mikrostrumieni w procesie suszenie produktów spożywczych. Rozpoczyna się od opisu idei oraz sposobu działania wyżej wymienionej technologii oraz wyjaśnia okoliczności jej rozwoju poprzedzonego wzrostem zainteresowania w kręgach naukowych. Kolejny rozdział poświecony jest samemu procesowi suszenia. Parametrom wykorzystywanym do opisu zjawiska, standardowym etapom możliwym do zaobserwowania w trakcie przebiegu suszenia oraz grupom, na które możliwe jest podzielenie materiałów suszonych. Następnie praca porównuje model matematyczny uzyskany na drodze połączenia zasad wymiany ciepła oraz masy z wynikami uzyskanymi na drodze eksperymentu. Porównywana jest ilość odprowadzonej wilgoci, czas suszenia oraz postać charakterystyk. Przedstawiona jest metodyka wykonywania pomiarów, zastosowana aparatura oraz otrzymane wyniki. Prezentowane są uzyskane krzywe suszenia oraz krzywe szybkości suszenia. W ostatnim rozdziale następuje ocena zastosowanego modelu matematycznego oraz efektywności przebadanej metody suszenia produktów spożywczych.
File
  • File: 1
    Marcin Grabarczk praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9212

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa735beb9f86f4e23a75af634e179298a/
URN
urn:pw-repo:WUTa735beb9f86f4e23a75af634e179298a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page