Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development and implementation of the algorithm for parameterization of astronomical objects spectra using the CUDA platform

Kanstantsin Padmostka

Abstract

The aim of this thesis was to create an R package aimed at parameterization of astronomical objects using the computing power of GPU cards with CUDA platform. The work contains a description of the algorithm for parameterization of astronomical objects spectra. Also this work contains information about GPUs programming and their architecture. A significant part of the work is a description of the CUDA platform and a brief description of the OpenCL platform. Added information concerning methods of algorithm’s acceleration using the CUDA platform. Both the description of the R environment along with the way of designing R packets using Rcpp was added. The results are given relative to the obtained performance.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kanstantsin Padmostka (FEIT/ICS) Kanstantsin Padmostka,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Opracowanie i implementacja algorytmu parametryzacji widm obiektów astronomicznych za pomocą platformy CUDA
Supervisor
Piotr Wąsiewicz (FEIT/ICS) Piotr Wąsiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
10/19 (2603)
Reviewers
Piotr Wąsiewicz (FEIT/ICS) Piotr Wąsiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Zbigniew Szymański (FEIT/ICS) Zbigniew Szymański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Obliczenia równoległe, CUDA, GPGPU, R, Rcpp, analiza widm obiektówastronomicznych, SDSS, kwazary, aktywne galaktyki.
Keywords in English
Parallel computing, CUDA, GPGPU, R, Rcpp, spectral analysis of astronomicalobjects, SDSS, quasars, AGN.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było stworzenie pakietu R mającego na celu wykonanie parametryzacji obiektów astronomicznych za pomocą mocy obliczeniowej kart GPU z użyciem platformy CUDA. Praca zawiera opis algorytmu parametryzacji widm obiektów astronomicznych. W pracy zawarto również informacje dotyczące programowania układów GPU i ich architektury. Znaczącą częścią pracy jest opis platformy CUDA oraz skrótowy opis platformy OpenCL. Zawarte informacje o metodach przyśpieszenia obliczeń równoległych za pomocą platformy CUDA. Zarówno jest dodany opis środowiska R wraz ze sposobem projektowania pakietów R z użyciem pakietu Rcpp. Zostały podane wyniki względem uzyskanej wydajności.
File
  • File: 1
    thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32067

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa71fc2e7403c482ca00f55dcfe2a3dbd/
URN
urn:pw-repo:WUTa71fc2e7403c482ca00f55dcfe2a3dbd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page