Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of filter in frequency sub terahertz destined for implementation of LTCC technology

Marlena Wawer

Abstract

Increasing demand for high bandwith and fast wireless transmission resulted in the development of telecommunication in the millimeter band. More and more commonly for creating such modules ceramic LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic) is used, due to its low coefficient of dielectric constant and loss. The purpouse of this thesis is to design a filter subterahertz bandwidth in LTCC technology. The project was executed in the program QuickWave 3D. Executed module consists of three coupled cavity resonators. The system is designed for the frequency of 120 GHz.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marlena Wawer (FEIT) Marlena Wawer,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt filtru na pasmo subterahertzowe przeznaczone do realizacji w technologi LTCC
Supervisor
Krzysztof Derzakowski (FEIT/IRMT) Krzysztof Derzakowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Przemysław Korpas (FEIT/IRMT) Przemysław Korpas,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Derzakowski (FEIT/IRMT) Krzysztof Derzakowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
LTCC, filtr, pasmo sub-terahercowe, rezonator wnękowy
Keywords in English
LTCC, filter, sub-terahertz bandwith, cavity resonator
Abstract in Polish
Wciąż rosnące zapotrzebowanie na wysokoprzepustową i szybką transmisję bezprzewodową spowodowały rozwój telekomunikacji w paśmie milimetrowym. Coraz powszechniej przy tworzeniu takich modułów wykorzystuje się ceramikę LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic), ze względu na niski współczynnik przenikalności elektrycznej oraz strat. Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie filtru na pasmo subterahertzowe w technologii LTCC. Projekt został wykonany w programie QuickWave 3D. Wykonany moduł składa się z trzech sprzężonych rezonatorów wnękowych. Układ został zaprojektowany na częstotliwość 120 GHz.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13989

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa6afe806c8da4da0a4f75d75266ed56b/
URN
urn:pw-repo:WUTa6afe806c8da4da0a4f75d75266ed56b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page