Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application for sending SMS messages based on speech interface

Kamil Rostecki

Abstract

The thesis presents an implementation of Android application allowing to write and send SMS messages using speech recognition interface. It describes consecutive steps during automatic speech recognition using the language model and hidden Markov models. Then there are descriptions of an implementation of application which uses Google Speech API, problems encountered during the implementation and ideas for further development. At the end of the thesis a survey as well as results of the tests were presented and discussed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Rostecki (FEIT) Kamil Rostecki,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja do wysyłania wiadomości SMS z wykorzystaniem interfejsu głosowego
Supervisor
Artur Janicki (FEIT) Artur Janicki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Artur Janicki (FEIT) Artur Janicki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Brzeziński (FEIT) Krzysztof Brzeziński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
sms, głosowo, rozpoznawanie mowy, android, aplikacja
Keywords in English
sms, voice, speech recognition, android, application
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia implementację aplikacji umożliwiającej tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS przy użyciu systemu rozpoznawania mowy dla urządzeń z systemem operacyjnym Android. Omówiono w niej kolejne kroki podczas automatycznego rozpoznawania mowy na tekst z wykorzystaniem modelu języka oraz ukrytych modeli Markowa. Następnie opisana została implementacja aplikacji wykorzystującej Google Speech API, napotkane problemy oraz pomysły na dalszy rozwój. Na końcu zostały przedstawione i mówione wyniki testów działania aplikacji oraz przeprowadzonej ankiety.
File
  • File: 1
    Kamil Rostecki - praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14036

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa6a1d88acc224f2fb145fb1a94927c36/
URN
urn:pw-repo:WUTa6a1d88acc224f2fb145fb1a94927c36

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page