Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

DEVELOPMENT OF URBAN SPACE COMPARE TO FAMILY POLICY ON THE EXAMPLE OF THE CAPITAL CITY WARSAW

Marta Iwona Sekuła

Abstract

In my elaboration I compared urban development to family policy perform in the capital city Warsaw. First chapter describes the definition of word family, it’s being, targets and models of family policy. In the second chapter I focused on legal provisions which regulate urban development and work of community - own tasks, including urban development od capital city Warsaw and on task which are assigned to municipalities. Third and fourth chapter includes choice of research method, organization and course of study and mother’s opinions about family policy in their community on the example for two districts calls Bemowo and Śródmieście. At the end of my elaboration I put a summary, attachments, annexes and list of tables.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marta Iwona Sekuła (FASS) Marta Iwona Sekuła,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej a polityka prorodzinna, na przykładzie miasta stołecznego Warszawa
Supervisor
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Anna Gołębiowska (FASS/DASMA) Anna Gołębiowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
polityka rodzinna, polityka społeczna, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, socjologia miasta, socjologia rodziny
Keywords in English
family policy, social policy, urban development, urban sociology, sociology of the family
Abstract in Polish
W pracy przedstawiony został problem zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do polityki rodzinnej prowadzonej przez gminę na terenie m.st. Warszawa. Pierwszy rozdział mojej pracy przedstawia pojęcie rodziny, jej istotę, cele oraz opis modeli polityki rodzinnej. W drugim rozdziale skupiłam się na przepisach prawa regulujących zadania własne, w tym zagospodarowania przestrzennego miasta oraz na zadaniach zleconych gminy. Rozdział trzeci i czwarty opisuje wybór metody badawczej, organizacje i przebieg badania oraz opinie matek na temat polityki rodzinnej prowadzonej w dwóch dzielnicach Warszawy – Bemowie i Śródmieściu. Na końcu mojej pracy umieściłam podsumowanie oraz załączniki, aneksy i spis tabel.
File
  • File: 1
    PracalicencjackaSekuła.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13331

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa69d561846d24243aaaa3103afce24ad/
URN
urn:pw-repo:WUTa69d561846d24243aaaa3103afce24ad

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page