Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Ocena możliwości zastosowania zbrojenia w monolitycznych nadprożach z ziemi ubijanej o kruszywie grubym

Katarzyna Izabela Zaleska

Abstract

Popularity of the rammed earth technology is increasing around the world as a method of erecting buildings. The basic design problem associated with the use of this material is its fragility - clay does not carry tensile stresses sufficiently. Therefore, the bended elements, such as prefabricated lintels, are widely used in such applications. Development of a solution that would allow the execution of lintels in the rammed earth technology would significantly reduce the cost of construction and increase the number of potential contractors. The aim of this study was to assess the feasibility and effectiveness of the reinforcement in the rammed earth lintels in monolithic technology. The evaluation was conducted on the basis of testing the bending strength of rammed earth reinforced samples, with coarse aggregate stabilized with cement binder. The results were compared with samples not containing reinforcement. During the study the deflection of samples was also measured and the observation and analysis of the nature of their destruction was carried out. The scope of the theoretical part of the work included the presentation of applications of clay in the construction industry. The history of the building from the earth was presented, used techniques and the basics of clay as a building material were described. Also the various types of precast lintels were presented, in particular products used widely in the construction of buildings from earth.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Katarzyna Izabela Zaleska (WIL) Katarzyna Izabela Zaleska Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Ocena możliwości zastosowania zbrojenia w monolitycznych nadprożach z ziemi ubijanej o kruszywie grubym
Promotor
Grzegorz Adamczewski (WIL/IIB) Grzegorz Adamczewski Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Identyfikator wewnętrzny
DIL-4374
Recenzenci
Piotr Paweł Woyciechowski (WIL/IIB) Piotr Paweł Woyciechowski Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Grzegorz Adamczewski (WIL/IIB) Grzegorz Adamczewski Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
glina, ziemia ubijana, wytrzymałość na zginanie, nadproża, zbrojenie
Słowa kluczowe w języku angielskim
clay, rammed earth, bending strength, lintels, reinforcement
Streszczenie w języku polskim
Technologia ziemi ubijanej jest obecnie coraz bardziej popularną metodą wznoszenia budowli na świecie. Podstawowym problemem konstrukcyjnym związanym ze stosowaniem tego materiału jest jego kruchość - glina nie przenosi naprężeń rozciągających w wystarczającym stopniu. W związku z tym w elementach zginanych, jakimi są nadproża, powszechnie wykorzystuje się wyroby prefabrykowane. Opracowanie rozwiązania, które pozwoliłoby na wykonywanie nadproży w technologii ziemi ubijanej znacznie zmniejszyłoby koszt budowy oraz zwiększyło grono potencjalnych wykonawców. Celem pracy była ocena możliwości i skuteczności stosowania zbrojenia w nadprożach z ziemi ubijanej w technologii monolitycznej. Ocenę przeprowadzono na podstawie badania wytrzymałości na zginanie zbrojonych prętami próbek z ziemi ubijanej z kruszywem grubym stabilizowanej cementem. Wyniki porównano z belkami niezawierającymi zbrojenia. W trakcie badania dodatkowo dokonano pomiaru ugięcia próbek oraz obserwacji i analizy charakteru ich zniszczenia. Zakres teoretycznej części pracy obejmował przedstawienie zastosowań gliny w budownictwie. Omówiona została historia budownictwa z ziemi, stosowane techniki oraz podstawowe informacje na temat gliny jako materiału budowlanego. Zaprezentowano także różne rodzaje nadproży prefabrykowanych, w szczególności wyrobów stosowanych powszechnie w budownictwie z ziemi.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca inż-Zaleska Katarzyna-252005.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11760

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa661cd4bc74a488aa0150c05de953172/
URN
urn:pw-repo:WUTa661cd4bc74a488aa0150c05de953172

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony