Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

-

Michał Ciszewski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Ciszewski (FPAE) Michał Ciszewski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt geometrii sprężarki odśrodkowej
Supervisor
Paweł Mazuro (FPAE/IHE) Paweł Mazuro,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
64
Internal identifier
MEL; PD-3638
Reviewers
Paweł Mazuro (FPAE/IHE) Paweł Mazuro,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Andrzej Teodorczyk (FPAE/IHE) Andrzej Teodorczyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
projekt, sprężarka, dyfuzor, symulacja przepływu, analiza numeryczna, ANSYS Fluent, Siemens NX
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy był projekt dyfuzora łopatkowego do zadanego wirnika sprężarki odśrodkowej przeznaczonej do silników spalinowych. Kryterium oceny dyfuzora było uzyskanie jak największej sprawności przy stałym założonym wydatku masowym przepływającego powietrza o wartości 0,1kg/s. Aby tego dokonać wymagane było określenie parametrów pracy sprężarki za pomocą symulacji metodą CFD. Pierwszym krokiem było zamodelowanie geometrii wirnika. Posłużono się w tym celu metodami inżynierii wstecznej – użyto laserowego skanera obiektów trójwymiarowych, by wygenerować chmurę punktów. Korzystając z oprogramowania CAD, skonstruowano model wirnika, by następnie odcisnąć od niego bryłę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. Dodatkowo zamodelowane zostały: przestrzeń wlotowa oraz wylotowa. Na bazie tej geometrii zbudowano siatkę, którą wczytano do solvera (ANSYS Fluent). Ustawione zostały odpowiednie parametry i warunki brzegowe. Przeprowadzona została analiza symulacji dla różnych prędkości obrotowych wirnika. Wyznaczono także charakterystykę sprawności w funkcji prędkości obrotowej. Na jej podstawie wybrany został punkt pracy, na bazie którego tworzony był kształt łopatek dyfuzora. Aby tego dokonać określono linie prądu w przestrzeni wylotowej. Następnie ponownie używając oprogramowania CAD skonstruowano różne geometrie dyfuzora łopatkowego oraz przeprowadzono symulację numeryczną przepływu powietrza przez stopień sprężarki z każdym z dyfuzorów. Analizując poszczególne wyniki okazało się, że żaden z tych dyfuzorów nie spełnił swojego zadania – zwiększenia sprawności stopnia, udało się jedynie dorównać wartości dyfuzora bezłopatkowego. Wiązało się to jednak z zawężeniem zakresu statecznej pracy sprężarki. Przyczyn ku takiemu stanu rzeczy jest kilka. Mogły to być błędy natury informatycznej podczas tworzenia modelu, błędy w geometrii siatki, wadliwe użycie solvera CFD lub po prostu żaden z zaprojektowanych kształtów łopatek nie był zaprojektowany poprawnie. Ostatecznie dyfuzor bezłopatkowy, okazał się lepiej dostosowany, niż potencjalnie lepszy dyfuzor łopatkowy, co jest niezgodne z rzeczywistymi projektami sprężarek odśrodkowych.
File
  • File: 1
    Michał Ciszewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10387

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa66110f56d374c9398d19f64391108ec/
URN
urn:pw-repo:WUTa66110f56d374c9398d19f64391108ec

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page