Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Cooperation of plane (floor) heating and convection heating on the example of primary school building

Paulina Milczach

Abstract

Cooperation of plane (floor) heating and convection heating on the example of primary school building
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Milczach (FEE) Paulina Milczach,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Współpraca ogrzewania konwekcyjnego i płaszczyznowego na przykładzie budynku szkoły podstawowej
Supervisor
Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-11-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie szkolnym Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym oraz opis rozwiązań stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej.
Abstract in Polish
Praca przedstawia korzyści wynikające z zastosowania współpracy ogrzewania konwekcyjnego i płaszczyznowego na przykładzie budynku szkoły podstawowej. Łączenie różnych metod ogrzewania pozwala na efektywniejszą pracę systemu ogrzewania przez łączenie zalet przy jednoczesnym minimalizowaniu wad w przypadku stosowania tych samych metod indywidualnie. Praca ma na celu przybliżenie korzyści wynikających z zastosowania współpracy wodnego ogrzewania konwekcyjnego oraz płaszczyznowego w tym obiekcie oraz rozważenie zastosowania rozwiązań stosowanych w budynkach użyteczności publicznej zwiększających efektywność i bezpieczeństwo pracy całego systemu grzewczego. W części teoretycznej pracy przedstawiam klasyfikację systemów ogrzewania stosowanych w budynkach. Systemy ogrzewania można sklasyfikować według różnych kryteriów. Wybór rodzaju instalacji centralnego ogrzewania zależy od wymagań i oczekiwań inwestora oraz od architektury obiektu objętego ogrzewaniem. W niniejszej pracy przedstawiam również różne rozwiązania technologiczne stosowane w budynkach użyteczności publicznej W przypadku instalacji ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej ważne jest aby stosować rozwiązania technologiczne pozwalające na ograniczenie możliwości wpływu niepowołanych osób na pracę całej instalacji np. przez manipulację nastaw zaworów termostatycznych grzejników oraz na zabezpieczenie elementów przed aktami wandalizmu elementów systemu. Obiekt szkolny stanowi doskonały przykład zastosowania indywidualnej regulacji budynku pozwalającej na obniżenie temperatury projektowanej w pomieszczeniach w całości lub części budynku na czas przerwy w użytkowaniu np. podczas przerwy świątecznej pozostawiając w tym czasie jedynie kilka pomieszczeń dyżurnych co znacznie obniża roczny kosz energetyczny budynku. Opracowanie obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie szkolnym Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym oraz opis rozwiązań stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej. W budynku przewiduje się instalację centralnego ogrzewania wodną, pompową, dwururową, systemu zamkniętego w układzie trójnikowym. Instalację centralnego ogrzewania w budynku przewidziano jako dwie niezależne instalacje, instalację centralnego ogrzewania konwekcyjnego (grzejniki konwekcyjne) oraz ogrzewania płaszczyznowego (podłogowego). Dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej zaprojektowano dwufunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni. W projekcie wykazano zalety łączenia dwóch rodzajów ogrzewania w jednym obiekcie co prowadzi do lepszego dostosowanie instalacji do przeznaczenia danego obiektu. Pozwala to na wykorzystanie zalet obu sposobów ogrzewania przy jednoczesnym minimalizowaniu ich wad. W dużych pomieszczeniach sali gimnastycznej i teatralnej zastosowano zalety płynące ze stosowania ogrzewania podłogowego, natomiast w pozostałej części budynku wykorzystano tańszy system ogrzewania konwekcyjnego. Na przykładzie obiektu szkolnego przedstawiono zalety ekonomiczne stosowania indywidualnej regulacji budynku oraz omówiono dostępne rozwiązania technologiczne pozwalające na ograniczenie możliwości wpływu niepowołanych osób na pracę całego systemu oraz na zabezpieczenie elementów przed aktami wandalizmu elementów instalacji.
File
  • File: 1
    Milczach_praca_inż_20161025.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14508

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa6552d8e11fa40d2a47c8dc7d441e556/
URN
urn:pw-repo:WUTa6552d8e11fa40d2a47c8dc7d441e556

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page