Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Route tracking application for mobile devices with Android operating system

Wojciech Łukasz Kowalczyk

Abstract

The Subject of the thesis is the project of a mobile application, which helps sportsmen and tourists to monitor their activities. It was created using Android Studio integrated development enviroment and Kotlin programming language. Based on GPS location updates, application displays a route course, as well as statistcs, such as: distance, duration and average speed. Route info can be saved locally or in a cloud database, depending on the Internet connection status. When logging into application on different devices, user has access to his tracks saved in the database. Routes saved locally can be uploaded after logging in. The most unique feature of the project, in comparison to commercial applications, is its ability to maintain full functionality even without the Internet access. In such case, the route will be drawn on a plain background, instead of a map, but the user still will be able to monitor the course or go back to the point, where he started the journey.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Łukasz Kowalczyk (FEIT/IRMT) Wojciech Łukasz Kowalczyk,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja do śledzenia trasy dla systemu Android
Supervisor
Grzegorz Galiński (FEIT/IRMT) Grzegorz Galiński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Grzegorz Galiński (FEIT/IRMT) Grzegorz Galiński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Sebastian Kozłowski (FEIT/IRMT) Sebastian Kozłowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Aplikacja mobilna, lokalizacja, śledzenie trasy, baza danych, Android Studio, Kotlin, GPS
Keywords in English
Mobile application, location, route tracking, database Android Studio, Kotlin, GPS
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie aplikacji mobilnej pomagającej sportowcom oraz turystom w monitorowaniu pokonywanych tras. Stworzona została na urządzenia z systemem Android, przy użyciu środowiska Android Studio oraz języka programowania Kotlin. Na podstawie zmieniających się współrzędnych udostępnianych przez odbiornik GPS telefonu, na ekranie rysowana jest trasa oraz wyświetlane są statystyki takie jak: pokonany dystans, czas trwania i średnia prędkość. Trasy zapisywane są lokalnie lub w zewnętrznej bazie danych, zależnie od stanu dostępności internetu. Użytkownik logując się na to samo konto, ma dostęp do swoich tras z wielu urządzeń. Trasy zapisane bez dostępu do internetu można przesłać do bazy danych po zalogowaniu. Najważniejszym wyróżnikiem projektu, w odniesieniu do komercyjnych aplikacji, jest jego poprawne działanie nawet bez dostępu do internetu. Trasa będzie wtedy rysowana na jednolitym tle zamiast na mapie, jednak sprawdzenie jej kształtu lub dotarcie do punktu, z którego się zaczęło, wciąż będzie możliwe.
File
  • File: 1
    Kowalczyk_Wojciech_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32128

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa617a8e91720454f97fbde228581f17a/
URN
urn:pw-repo:WUTa617a8e91720454f97fbde228581f17a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page