Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej dla domku jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem wód opadowych

Marcin Bartnicki

Abstract

Project of plumbing and sewage system for single family homes along with the development of rainwater
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Marcin Bartnicki (WIBHiIŚ) Marcin Bartnicki Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Tytuł w języku polskim
Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej dla domku jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem wód opadowych
Promotor
Agnieszka Malesińska (WIBHiIŚ/ZZWOŚ) Agnieszka Malesińska Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIBHiIŚ/ZZWOŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadząca
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIBHiIŚ/ZZWOŚ)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Środowiska
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
15-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Agnieszka Malesińska (WIBHiIŚ/ZZWOŚ) Agnieszka Malesińska Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIBHiIŚ/ZZWOŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ) Jarosław Chudzicki (WIBHiIŚ/ZZWOŚ) Jarosław Chudzicki Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIBHiIŚ/ZZWOŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Słowa kluczowe w języku polskim
instalacja wodno-kanalizacyjna, odprowadzenie wody deszczowej
Słowa kluczowe w języku angielskim
plumbing, sewage system, development of rainwater
Streszczenie w języku polskim
Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej dla domu jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem wód opadowych zgodny z obowiązującymi zasadami projektowania i sztuki inżynierskiej.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 13734

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa5fbec694d184f7ca7adca11d35cabb7/
URN
urn:pw-repo:WUTa5fbec694d184f7ca7adca11d35cabb7

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony