Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The structure and resistance to frictional wear of nitrided layers produced on 32CDV13 Steel ( 1.8522 ) under glow discharge

Nikola Oliwia Wójcik

Abstract

There have been conducted studies of the structure and tribological properties of nitrided layers produced under glow discharge conditions on steel 32CDV13 . Used metallographic, phase composition, microhardness measurements , tests of corrosion resistance and study the wear resistance using the method of "three rollers cone " according to PN - 83 / H- 04302 . It has been demonstrated that creating a layer of outer zone nitride ε + γ ' (12μm ) diffusion zone ( having a thickness of about 230 μm ) , are characterized by a surface hardness 980 HV 0.05 and significantly increase the resistance to friction wear and cause an increase in corrosion resistance of 32CDV13 hardened steel .
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Nikola Oliwia Wójcik (FMSE) Nikola Oliwia Wójcik,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Struktura i odporność na zużycie przez tarcie warstw azotowanych wytworzonych na stali 32CDV13 (1.8522) w warunkach wyładowania jarzeniowego
Supervisor
Tadeusz Wierzchoń (FMSE/DSE) Tadeusz Wierzchoń,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002018
Reviewers
Tomasz Borowski (FMSE/DSE) Tomasz Borowski,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Tadeusz Wierzchoń (FMSE/DSE) Tadeusz Wierzchoń,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
Odporność na zużycie, odporność korozyjna, azotowanie gazowe, własności trybologiczne, stal 32CDV13,
Keywords in English
Wear resistance , corrosion resistance, gas nitriding , tribological properties , steel 32CDV13 ,
Abstract in Polish
Przeprowadzono badania struktury i właściwości tribologicznych warstw azotowanych wytwarzanych w warunkach wyładowania jarzeniowego na stali 32CDV13. Zastosowano badania metalograficzne, pomiary mikrotwardości, badania odporności korozyjnej oraz badania odporności na zużycie wykorzystując metodę „trzy wałeczki stożek” zgodnie z PN-83/H-04302. Wykazano, że wytworze warstwy z zewnętrzna strefą azotku ε+γ’ (o grubości ok. 12μm) z strefą dyfuzyjną (o grubości ok. 230 μm), charakteryzują się twardością powierzchniową 980 HV 0,05 i zwiększają w znaczącym stopniu odporność na zużycie przez tarcie oraz powodują wzrost odporności korozyjnej obrabianej stali 32CDV13.
File
  • File: 1
    PRACA DYPLOMOWA - INZYNIERSKA NIKOLA WÓJCIK.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8075

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa5e45319cde841f4985d63467a82d76c/
URN
urn:pw-repo:WUTa5e45319cde841f4985d63467a82d76c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page