Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Influence of the healing agent content on the cementitious compositse self-healing ability

Mateusz Jarząb

Abstract

The aim of the research carried out within this work was to determine the possibility of obtaining the self-healing composite with different crystallizing admixture content. Theoretical part of the work includes typical defects of concrete structures with the most common methods of repair and protection methods. Furthermore, the idea of self-healing in regard to the directions of its development and the ways to achieve it are presented. In the laboratory part three compositions were prepared of different repair material content. The substance responsible for selfrepairing effect was introduced by soaking into the lightweight recycled aggregates - crushed fraction 2/4 mm of autoclaved aerated concrete. After the bending test, samples were mechanically stabilized and conditioned in water to allow the composite to selfrepair. As the assessment of the selfhealing effect the visual observations of the structure were performed and also the mechanical strength gain was assessed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Jarząb (FCE) Mateusz Jarząb,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Wpływ zawartości materiału naprawczego na zdolność kompozytu cementowego do samonaprawy
Supervisor
Grzegorz Adamczewski (FCE/ICE) Grzegorz Adamczewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4377
Reviewers
Tomasz Piotrowski (FCE/ICE) Tomasz Piotrowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Grzegorz Adamczewski (FCE/ICE) Grzegorz Adamczewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
samonaprawa, domieszka naprawcza, naprawy konstrukcji betonowych, wytrzymałość na zginanie, szczelność
Keywords in English
self-healing, healing agent, repairing methods, scratch in concrete, bending strength, tightness
Abstract in Polish
Badania przeprowadzone w ramach zakresu pracy inżynierskiej miały na celu określenie możliwości samonaprawy kompozytu cementowego z różną zawartością domieszki uszczelniającej krystalizującej. Teoretyczne zagadnienia uwzględnione w pracy obejmują typowe defekty konstrukcji betonowych wraz z najpowszechniejszymi metodami napraw i ochrony elementów. Ponadto opisano ideę samonaprawy z uwzględnieniem kierunków jej rozwoju i przedstawiono niektóre sposoby osiągnięcia tego efektu. Na potrzeby części badawczej przygotowano trzy składy kompozytu cementowego różniące się zawartością materiału naprawczego – domieszki krystalizującej, przy zachowaniu stałych proporcji pozostałych składników. Substancję odpowiedzialną za samonaprawialność wprowadzono poprzez nasączenie lekkiego kruszywa z recyklingu – rozkruszonego do frakcji 2/4 mm autoklawizowanego betonu komórkowego. Następnie wskutek próby zginania doprowadzono do całkowitego przełamania próbek. Po mechanicznej stabilizacji i kondycjonowaniu w wodzie dokonano oceny zdolności kompozytu cementowego do samonaprawy na którą składała się: wizualna ocena uszczelnienia struktury przez struktury krystalizacji oraz odzyskanie wytrzymałości próbek.
File
  • File: 1
    praca inż - Mateusz Jarząb - s251828.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11764

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa5ded3b09af4489eaecf547118248582/
URN
urn:pw-repo:WUTa5ded3b09af4489eaecf547118248582

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page