Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Ocena dokładności wyznaczania pozycji z wykorzystaniem systemu EGNOS oraz generatora sygnału GNSS

Dominika Joanna Rykała

Abstract

The aim of this thesis is to analyze the accuracy of the position determination based on the use of the differential correction system EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) in comparison with observations of autonomous GPS. The measurements were made based on the actual satellite signal and in laboratory conditions using the GNSS generator. The essence of SBAS (Satellite Based Augmentation System) as well as GNSS signal simulators was discussed. The thesis analyzes the accuracy characteristics of the EGNOS system, based on research carried out over a dozen or so years. Based on our own observations, positioning was evaluated in the context of actual and average coordinates. The values of RMS (Root Mean Square) and standard deviation were calculated. The obtained results showed that the SBAS correction does not always allow to obtain a higher accuracy. Observations were characterized by significant deviations, often much larger than in the case of absolute GPS measurement.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Dominika Joanna Rykała (WGiK) Dominika Joanna Rykała Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Tytuł w języku polskim
Ocena dokładności wyznaczania pozycji z wykorzystaniem systemu EGNOS oraz generatora sygnału GNSS
Promotor
Ryszard Szpunar (WGiK/ZGiAG) Ryszard Szpunar Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej (WGiK/ZGiAG)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej (WGiK/ZGiAG)
Kierunek / specjalność studiów
, Geodezja i Kartografia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
01-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Ryszard Szpunar (WGiK/ZGiAG) Ryszard Szpunar Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej (WGiK/ZGiAG)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Dominik Próchniewicz (WGiK/ZGiAG) Dominik Próchniewicz Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej (WGiK/ZGiAG)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
system EGNOS generator sygnału GNSS dokładność wyznaczenia pozycji pomiar autonomiczny GPS
Słowa kluczowe w języku angielskim
EGNOS system GNSS signal simulator Accuracy of position determination Autonomous GPS measurement
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy jest analiza dokładności wyznaczenia pozycji w oparciu o wykorzystanie korekcji różnicowej systemu EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) w porównaniu z obserwacjami autonomicznymi GPS. Pomiary wykonano bazując na rzeczywistym sygnale satelitów oraz w warunkach laboratoryjnych z użyciem generatora GNSS. Omówiona została istota satelitarnych systemów wspomagania SBAS (Satellite Based Augumentation System), a także symulatorów sygnału GNSS. W pracy przeanalizowano charakterystyki dokładnościowe systemu EGNOS, opierając się o badania wykonane na przestrzeni kilkunastu lat. Na podstawie własnych obserwacji dokonano oceny pozycjonowania w kontekście współrzędnych faktycznych oraz średnich. Obliczono wartości błędów średniokwadratowych i odchylenia standardowego. Uzyskane wyniki pokazały, iż korekcja SBAS nie zawsze pozwala na otrzymanie wyższej dokładności. Obserwacje charakteryzowały się istotnymi odchyleniami, często znacznie większymi niż w przypadku pomiaru absolutnego GPS.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Dominika_Rykała_274555_pracainzynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 28771

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa5cdd9023cf84f52b1e61d304f5e73d2/
URN
urn:pw-repo:WUTa5cdd9023cf84f52b1e61d304f5e73d2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony