Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The evaluation of the accuracy of position determination using EGNOS system and GNSS simulator

Dominika Joanna Rykała

Abstract

The aim of this thesis is to analyze the accuracy of the position determination based on the use of the differential correction system EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) in comparison with observations of autonomous GPS. The measurements were made based on the actual satellite signal and in laboratory conditions using the GNSS generator. The essence of SBAS (Satellite Based Augmentation System) as well as GNSS signal simulators was discussed. The thesis analyzes the accuracy characteristics of the EGNOS system, based on research carried out over a dozen or so years. Based on our own observations, positioning was evaluated in the context of actual and average coordinates. The values of RMS (Root Mean Square) and standard deviation were calculated. The obtained results showed that the SBAS correction does not always allow to obtain a higher accuracy. Observations were characterized by significant deviations, often much larger than in the case of absolute GPS measurement.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Joanna Rykała (FGC) Dominika Joanna Rykała,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Ocena dokładności wyznaczania pozycji z wykorzystaniem systemu EGNOS oraz generatora sygnału GNSS
Supervisor
Ryszard Szpunar (FGC/DGGA) Ryszard Szpunar,, Department of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/DGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/DGGA)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ryszard Szpunar (FGC/DGGA) Ryszard Szpunar,, Department of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/DGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Dominik Próchniewicz (FGC/DGGA) Dominik Próchniewicz,, Department of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/DGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
system EGNOS generator sygnału GNSS dokładność wyznaczenia pozycji pomiar autonomiczny GPS
Keywords in English
EGNOS system GNSS signal simulator Accuracy of position determination Autonomous GPS measurement
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest analiza dokładności wyznaczenia pozycji w oparciu o wykorzystanie korekcji różnicowej systemu EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) w porównaniu z obserwacjami autonomicznymi GPS. Pomiary wykonano bazując na rzeczywistym sygnale satelitów oraz w warunkach laboratoryjnych z użyciem generatora GNSS. Omówiona została istota satelitarnych systemów wspomagania SBAS (Satellite Based Augumentation System), a także symulatorów sygnału GNSS. W pracy przeanalizowano charakterystyki dokładnościowe systemu EGNOS, opierając się o badania wykonane na przestrzeni kilkunastu lat. Na podstawie własnych obserwacji dokonano oceny pozycjonowania w kontekście współrzędnych faktycznych oraz średnich. Obliczono wartości błędów średniokwadratowych i odchylenia standardowego. Uzyskane wyniki pokazały, iż korekcja SBAS nie zawsze pozwala na otrzymanie wyższej dokładności. Obserwacje charakteryzowały się istotnymi odchyleniami, często znacznie większymi niż w przypadku pomiaru absolutnego GPS.
File
  • File: 1
    Dominika_Rykała_274555_pracainzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28771

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa5cdd9023cf84f52b1e61d304f5e73d2/
URN
urn:pw-repo:WUTa5cdd9023cf84f52b1e61d304f5e73d2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page