Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparism exploitation qualities of commercial cars with the multiple-shaft drive available on the Polish market

Karol Ciuchta

Abstract

In this work on the operational properties of heavy vehicles, the concepts, parameters and definitions used to characterize the selected truck models are presented. Each of the selected parameters has been described showing its effect on the operation of the engine or on operating features. All possible configurations of the selected models of Scania, DAF and Mercedes vehicles have been listed. The technical data used during the creation of the characteristics of motion properties has been presented, and that was for the selected vehicle configuration. This work contains the used patterns and some of the results have been annotated. For each of the compared vehicles, the following were calculated: - Traction graph - Dynamic characteristics - Acceleration chart - The highest possible angles of elevation The performed characteristics and calculated values were used to construct a comparison in a graphical form (table) and to draw the final conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Ciuchta (FT) Karol Ciuchta,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Porównanie własności eksploatacyjnych dostępnych na polskim rynku samochodów użytkowych z napędem na wiele osi
Supervisor
Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Marek Guzek (FT/DVMO) Marek Guzek,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Własności eksploatacyjne,Samochód użytkowy,Polski rynek
Keywords in English
Exploitation qualities,applied car,Polish market
Abstract in Polish
W niniejszej pracy, dotyczącej własności eksploatacyjnych pojazdów ciężarowych, przedstawiono pojęcia, parametry oraz definicje, za pomocą których scharakteryzowano wybrane modele pojazdów ciężarowych. Każdy z wybranych parametrów został opisany, podając jego wpływ na pracę silnika lub własności eksploatacyjne. Wymieniono wszystkie możliwe konfiguracje, wybranych modeli pojazdów marki Scania, DAF oraz Mercedes. Przy wyselekcjonowanej konfiguracji pojazdu, przedstawiono dane techniczne, z których korzystano podczas tworzenia charakterystyk właściwości ruchowych. Zaprezentowano wykorzystywane wzory, a niektóre z uzyskanych wyników opatrzone zostały komentarzem. Dla każdego z porównywanych pojazdów ciężarowych, wykonano/obliczono kolejno: - Wykres trakcyjny - Charakterystykę dynamiczną - Wykres przyspieszeń - Najwyższe możliwe do pokonania kąty wzniesień Wykonane charakterystyki oraz obliczone wartości posłużyły do skonstruowania porównania w postaci graficznej (tabeli), oraz uzyskania wniosków końcowych.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_259960.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 19977

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa5a93125ea7c4097a96901e5c6a99f62/
URN
urn:pw-repo:WUTa5a93125ea7c4097a96901e5c6a99f62

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page