Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Designing process of a car upper handle in a vehicle for disabled

Andrzej Janusz Grzyb

Abstract

The purpose of the work was to design a car upper handle in a vehicle for disabled. It was made of laminate and then statically tested. A simplified mathematical model was created and strength computations were carried out. At the beginning of the work the motivation of taking up the topic and its scope was presented. The purpose of the project and research has been defined. In the first chapters, the knowledge necessary to analyze the problem was reviewed. The paper presents the problematic of the use of composites in passenger car bodies’ production. The upper handle has been designed and then made of a laminate. The possibility of simplifying the model of the handle to the double-sided beamed bar has been shown. Diagrams of forces, bending moments and stresses were created. The calculation Methods of statically indeterminate systems by the Castgliano and Maxwell-Mohr were compared in an analytical and plotted manner. The station for static tests was created with the possibility of further dynamic research. The testing station was used to investigate considered handle. The research allowed to determine the equivalent Young’s modulus of the handle and its stresses. The whole work has been summarized with synthetic conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Janusz Grzyb (FACME) Andrzej Janusz Grzyb,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Studium projektowe uchwytu samochodowego w pojeździe dla niepełnosprawnych
Supervisor
Robert Zalewski (FACME/IMDF) Robert Zalewski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Bogumił Chiliński (FACME/IMDF) Bogumił Chiliński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-01-2019
Issue date (year)
2019
Pages
74
Internal identifier
SIMR; D-2008
Reviewers
Damian Markuszewski (FACME/IMDF) Damian Markuszewski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Bogumił Chiliński (FACME/IMDF) Bogumił Chiliński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
kompozyty, projektowanie, układy liniowo-spręzyste, homogenizacja kompozytów
Keywords in English
composites, designing, linear-elastic systems, homogenization of composites
Abstract in Polish
Celem pracy jest zaprojektowanie uchwytu samochodowego w pojeździe dla niepełnosprawnych. Został on stworzony z laminatu a następnie przebadany statycznie. Ponadto stworzono uproszczony model matematyczny oraz wykonano obliczenia wytrzymałościowe. Na początku pracy przedstawiona została motywacja podjęcia tematyki. Zdefiniowano cel projektu oraz zakres badań. W pierwszych rozdziałach dokonano przeglądu wiedzy niezbędnej do analizy problemu. W pracy przedstawiono problematykę użycia kompozytów w konstrukcji nadwozi samochodów osobowych. Zaprojektowano, a następnie wykonano uchwyt z laminatu. Pokazano możliwość uproszczenia modelu uchwytu do belki dwustronnie zamurowanej. Opracowano wykresy sił, momentów gnących i naprężeń. Porównano metody obliczeń układów statycznie niewyznaczalnych metodą Castgliano i metodą Maxwella-Mohra w sposób analityczny i wykreślny. Wykonano stanowisko do badań statycznych, z możliwością przeprowadzenia na nim badań dynamicznych. Wykonany układ posłużył do przeprowadzenia testów wylaminowanego uchwytu. Badania pozwoliły na wyznaczenie zastępczego modułu Younga całego uchwytu oraz naprężeń w nim występujących. Całość pracy została podsumowana syntetycznymi wnioskami.
File
  • File: 1
    Andrzej_Grzyb_275279.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30386

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa5a519bd78ea4e95a901810d47c0fe19/
URN
urn:pw-repo:WUTa5a519bd78ea4e95a901810d47c0fe19

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page