Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Nuclear safety and radiological protection system in Poland

Krzysztof Kamil Wolski

Abstract

The Bachelor thesis contains a description and characteristics of the nuclear safety and radiological protection system functioning in the Republic of Poland. Introduced description of basic physical phenomena associated with the atom and atomic energy and shown effects of ionizing radiation on living organisms allows us to understand the needs of the radiological protection system. Particular attention was paid to the nuclear safety and radiological protection system in Poland as a whole: legal regulations, technical regulations, civil protection, national radiological monitoring, supervision over the use of ionizing radiation sources and nuclear facilities and technology. It also contains a description of a central body of governmental administration competent for matters of nuclear safety and radiological protection. It has been shown that introduced and applied forms of action in the field of nuclear safety and radiological protection covering all the legal, organizational and technical measures provide an adequate state of nuclear safety and radiation protection. It pointed to the effectiveness of the system in ensuring the safety of the Polish population.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Krzysztof Kamil Wolski (FASS) Krzysztof Kamil Wolski,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
System bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce
Supervisor
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Zalewski (FASS/DASMA) Jarosław Zalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
system bezpieczeństwa jądrowego, ochrona radiologiczna, promieniowanie jonizujące, energia jądrowa, radioaktywność
Keywords in English
nuclear safety, radiological protection, ionizing radiation, nuclear energy, radioactivity
Abstract in Polish
Praca licencjacka zawiera opis i charakterystykę systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej funkcjonującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzony opis podstawowych zjawisk fizycznych związanych z atomem i energią atomową oraz ukazany wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe pozwala zrozumieć potrzebę wprowadzenia systemu ochrony przed promieniowaniem. Szczególna uwaga została poświęcona systemowi bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce jako całości: regulacjom prawnym, regulacjom technicznym, ochronie ludności, monitorowaniu sytuacji radiacyjnej w kraju, nadzorowi nad wykorzystaniem źródeł promieniowania jonizującego oraz obiektami i technologiami jądrowymi. Zawarto również opis organów odpowiedzialnych za dozór jądrowy w Polsce. Wykazano, że wprowadzone i stosowane formy działania w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obejmujące całość przedsięwzięć prawnych, organizacyjnych jak również technicznych zapewniają właściwy stan bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego. Wskazano na skuteczność systemu w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności Polski.
File
  • File: 1
    System bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12714

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa57a5cddb88745359be67aac2b0c221c/
URN
urn:pw-repo:WUTa57a5cddb88745359be67aac2b0c221c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page