Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Administrative-legal aspects of states of emergency

Małgorzata Drabent

Abstract

The subject of given paper are administrative and legal aspects of states of emergency. It’s main goal is conducting analysis of precautionary actions taken by provincial government in situations of crisis, using examples that took place in Poland across last years. The paper is constructed of three parts, where two of the chapters are fully theoretic, focused on describing of legal regulations i.a. introduction of state of emergency and history of evolution of this institution from ancient times until the form it takes today. Third chapter is focused on examination of range of province governor’s actions and his auxiliary organisation of Provincial Centre of Crisis Management. According to paper’s thesis, those actions are key for rescue needed in case of emergency situation. Focus of this last chapter around analysis of steps taken by mentioned organisations is crucial to confirming given thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Małgorzata Drabent (FASS) Małgorzata Drabent,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Administracyjno prawne aspekty stanów nadzwyczajnych
Supervisor
Agnieszka Wilk-Ilewicz (FASS/DALPP) Agnieszka Wilk-Ilewicz,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Wilk-Ilewicz (FASS/DALPP) Agnieszka Wilk-Ilewicz,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Centrum Zarządzania Kryzysowego, stan nadzwyczajny, wojewoda, działania ratownicze
Keywords in English
Provincial Centre of Crisis Management, states of emergency, province governor, rescue operations
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy licencjackiej są administracyjno-prawne aspekty stanów nadzwyczajnych. Jej głównym celem jest przeprowadzenie analizy działań zapobiegawczych podejmowanych przez władze wojewódzkie w sytuacjach kryzysowych, na przykładzie wydarzeń, które miały miejsce w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Praca składa się z trzech części, z czego pierwsze dwa rozdziały są typowo teoretyczne, skupione na opisaniu uregulowań prawnych m.in. wprowadzania stanów nadzwyczajnych, a także historii rozwoju tej instytucji od czasów przed naszą erą, aż do obecnie obowiązującej formy. Trzeci rozdział skoncentrowany jest na badaniu zakresu działań wojewody i jego organu pomocniczego, jakim jest Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z tezą pracy, to właśnie działania tych organów są kluczowe w akcjach ratowniczych, podejmowanych w przypadku sytuacji kryzysowej. Koncentracja ostatniego rozdziału wokół badania kroków podejmowanych przez wspomniane organy ma na celu potwierdzenie podjętego stwierdzenia.
File
  • File: 1
    praca-licencjacka-Małgorzata-Drabent.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34677

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa5457f67a7d347c897e43a83ac179eb9/
URN
urn:pw-repo:WUTa5457f67a7d347c897e43a83ac179eb9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page