Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Checking calculations nozzle for breaking vaults in tanks for bulk materials

Łukasz Kornacki

Abstract

The work includes some methods of calculation checking for nozzle to break up the vaults in tanks for bulk materials. In the theoretical part describes how the storage of bulk materials and methods to effectively prevent these problems. In the next part described the issues related to the gas flow through the nozzle and described the method of calculation flange-screw. Next, in the experimental section using the method described earlier made the calculation. After describing the nozzle mathematically created the 3D model. By using Finite Element Analysis package based on Solid Works nozzle has been subjected to a static test.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Kornacki (FCEMP) Łukasz Kornacki,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Obliczenia sprawdzające dyszy do rozbijania sklepień w zbiornikach na materiały sypkie
Supervisor
Jacek Wernik (FCEMP/IMEn) Jacek Wernik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Wspólny (Automatyka i Robotyka, Energetyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof J. Wołosz (FCEMP/IMEn) Krzysztof J. Wołosz,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jacek Wernik (FCEMP/IMEn) Jacek Wernik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
dysza, materiały sypkie, Metoda Elementów Skończonych
Keywords in English
nozzle, bulk materials, Finite Element Analysis
Abstract in Polish
Praca zawiera wybrane sposoby obliczeń sprawdzających dla dyszy do rozbijania sklepień w zbiornikach na materiały sypkie. W części teoretycznej opisano sposoby magazynowania materiałów sypkich oraz metody skutecznego zapobiegania powstałym przy tym problemom. W dalszej części przybliżone zostały zagadnienia związane z przepływem gazu przez dyszę oraz opisana została metoda obliczeń kołnierzowo-śrubowych. Następnie w części doświadczalnej przy użyciu opisanej wcześniej metody wykonane zostały obliczenia. Po opisaniu dyszy w sposób matematyczny utworzono jej model 3D. Przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych na bazie pakietu Solid Works dysza została poddana badaniu statycznemu.
File
  • File: 1
    225151_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4226

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa523b90e32014802a5c282d79c0aa356/
URN
urn:pw-repo:WUTa523b90e32014802a5c282d79c0aa356

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page