Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza zużycia energii w budynku pasywnym

Piotr Kozłowski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Kozłowski Piotr Kozłowski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
budynek pasywny, zuzcie energii
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach niestacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest ocena zużycia energii w budynku. W pierwszej części jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest analiza zużycia energii w budynku pasywnym.
File
  • File: 1
    Piotr Kozłowski nr 149_09.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa513fe3ee7904c0ebee48c5b7848d419/
URN
urn:pw-repo:WUTa513fe3ee7904c0ebee48c5b7848d419

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page