Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Administrative and legal aspects of inland fishing

Szymon Jan Kornakiewicz

Abstract

The purpose of this thesis titled „Administrative and legal aspects of inland fishing” was to show every law structure related with inland fishing. Mainly essences of how fishing is functioning and issues related with fishing regulations. The thesis contains 3 chapters. In first of them titled „Regulation of inland fishing” there are presented objectives of inland fishing regulations. There are also shown fundamental terms, that are in range of fishing, as well as there is description of inland fishing regulations. Second chapter „Fishing regulation” shows fishing division and statement of people allowed to catch certain species of fishes and their competences. Moreover second chapter discusses about fish protection and prevention. Third chapter titled „Contribution of social organizations in amateur fishing regulations” relates commisioned functions with fishing and shows fishing by characteristics, structures and also by Polish Fishing Association actions. Based on literature, legal acts and data analysis published by Central Statistical Office, relating to the thesis we can see, that legal regulations are very important part of functioning of the state in fishing, as well as in other fields.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Szymon Jan Kornakiewicz (FASS) Szymon Jan Kornakiewicz,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Administracyjnoprawne aspekty rybołówstwa śródlądowego
Supervisor
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
administracyjnoprawne, aspekty, rybołówstwo, śródlądowe
Keywords in English
Administrative, legal, aspects, inland fishing
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej zatytułowanej „Administracyjnoprawne aspekty rybołówstwa śródlądowego” było ukazanie wszelkich prawnych struktur związanych z rybactwem śródlądowym. Przede wszystkim istot funkcjonowania rybactwa oraz kwestii związanych z reglamentacją połowu. Praca składa się z 3 rozdziałów. W pierwszym z nich zatytułowanym „Regulacja rybactwa śródlądowego” zaprezentowano cele regulacji rybactwa śródlądowego. Przedstawiono również podstawowe pojęcia, które wchodzą w zakres rybołówstwa oraz opisano instrumenty regulacji rybactwa śródlądowego. Rozdział drugi „Reglamentacja połowu ryb” prezentuje podział połowu ryb oraz określenie osób uprawnionych do danego połowu, ich zadań oraz ograniczeń. Rozdział drugi omawia również kwestie związane z ochroną oraz prewencją ryb. Rozdział trzeci zatytułowany „Udział organizacji społecznych w reglamentacji amatorskiego połowu ryb” odnosi funkcje zlecone co do rybactwa oraz ukazuje rybactwo poprzez charakterystykę, struktur i działań Polskiego Związku Wędkarskiego. W oparciu o literaturę przedmiotu, akty prawne oraz dane analityczne opublikowane na stronie Głównego Urzędu Statystycznego odnoszące się do tematyki pracy dyplomowej, należy wywnioskować, że regulacje prawne są bardzo ważnym elementem funkcjonowania państwa, zarówno w rybołówstwie, jak i w innych dziedzinach.
File
  • File: 1
    SzymonKornakiewicz_Licencjat.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12528

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa513e690aded43979242a56eafd44c6f/
URN
urn:pw-repo:WUTa513e690aded43979242a56eafd44c6f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page