Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of the trade pavilion of sport industry

Daria Michalina Balcerkiewicz

Abstract

The subject of the engineering thesis is the construction design of a trade pavilion. The pavilion is located in Wyszków in Mazovian Voivodship. Location belongs to the 2nd snow load zone according to PN-EN 1991-1-3 and the 1st wind load zone according to PN-EN 1991-1-4. The ground freezing depth is on level of 1.0 m. The building is 60 m wide and 90 m long and has a surface area of 5 500 m2. The height to the ridge is 7.5 m. The main bearing system of the pavilion consists of lattice girders based on steel columns. Stability of entire structure is provided by a combination of bracings in the roof. The roof layers consist of a membrane, mineral wool and Pruszyński trapezoidal sheet. Walls of the building are made of Kingspan sandwich panels. The building is set at a depth of -1.30 m below the ground level. The foundations under the main columns are 2.6x2.6 m and 2.0x2.0 m. The steel structure elements are designed from S355 steel. Foundations are designed for concrete class C25/30 reinforced with A-IIIN ribbed bars (B500SP). The scope of the study is a technical description, interactions, static and strength calculations as well as construction drawings. The calculations were made according to European standards and using the Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018 software. The drawings were created using AutoCAD and TeKAD software.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daria Michalina Balcerkiewicz (FCE) Daria Michalina Balcerkiewicz,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt pawilonu handlowego branży sportowej
Supervisor
Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-08-2019
Issue date (year)
2019
Pages
181+załączniki+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5562
Reviewers
Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
pawilon, konstrukcja stalowa, dźwigar kratownicowy, Eurokod
Keywords in English
pavilion, steel structure, lattice truss, Eurocode
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy inżynierskiej jest projekt konstrukcji stalowej pawilonu handlowego. Pawilon umiejscowiony jest w Wyszkowie w województwie mazowieckim, gdzie obowiązuje II strefa obciążenia śniegiem wg normy PN-EN 1991-1-3 oraz I strefa obciążenia wiatrem wg normy PN-EN 1991-1-4. Przymarzanie gruntu występuje do poziomu 1,0 m. Pawilon ma wymiary w rzucie 90 m x 60 m, wysokość do kalenicy równą 7,5 m i składa się z czterech naw o rozpiętości 15 m. Powierzchnia pawilonu wynosi 5 500 m2. Główny układ nośny pawilonu stanowią podciągi kratownicowe oparte na słupach stalowych o przekroju HKS oraz dźwigary kratowe oparte na podciągach i słupach z dwuteowników walcowanych. Pasy górne i dolne podciągu zostały zaprojektowane z kształtowników gorącowalcowanych HEA, a pręty skratowania z kształtowników zamkniętych o przekrojach kwadratowych, natomiast elementy dźwigara zaprojektowano w całości z kształtowników zamkniętych o przekrojach prostokątnych. Stateczność całej konstrukcji zapewniają stężenia dachowe podciągów. Na obwodzie budynku zaprojektowano rygle z kształtowników dwuteowych HEA oraz dodatkowe słupy w rozstawach co 5,0 m i 6,0 m, przegubowo oparte na fundamentach. Na warstwy dachu składają się membrana, wełna mineralna oraz blacha fałdowa firmy Pruszyński, natomiast ściany budynku zostały zaprojektowane z płyt warstwowych Kingspan. Budynek jest posadowiony na głębokości -1,30 m poniżej poziomu terenu. Fundamenty pod słupami głównymi mają wymiary 2,6x2,6 m, oraz 2,0x2,0 m. Elementy konstrukcji stalowej zaprojektowano ze stali S355, natomiast fundamenty z betonu klasy C25/30 zbrojonego prętami żebrowanymi klasy A-IIIN (B500SP). Opracowanie obejmuje opis techniczny, oddziaływania, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe oraz rysunki konstrukcyjne. Obliczenia zostały wykonane na podstawie norm europejskich i z wykorzystaniem oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018, natomiast rysunki opracowano przy użyciu programów AutoCAD i TeKAD.
File
  • File: 1
    praca_inż-Balcerkiewicz_Daria-276488.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31125

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa4efd862a24347a28f5d49a13f4607ca/
URN
urn:pw-repo:WUTa4efd862a24347a28f5d49a13f4607ca

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page