Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of the Complex Event Processing engine with use of NoSQL database

Piotr Rżysko

Abstract

The main aim of this thesis is to get familiar with the issue of Complex Event Processing. This thesis also contains an attempt to design and implement a distributed version of the engine performing the processing with use of this method. The first chapters provide an introduction to the field of the problem, and also present currently applied solutions. Next part contains a description of the architecture and implementation of the prepared system. The idea of building a distributed version was taken from the rules engine - RUNES II. During testing phase author performed a series of tests comparing the performance of the proposed solution with the popular business rule management system - Drools.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Rżysko (FEIT) Piotr Rżysko,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja silnika Complex Event Processing w bazie danych typu NoSQL
Supervisor
Jakub Janusz Koperwas (FEIT/ICS) Jakub Janusz Koperwas,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
99/16 (2213)
Reviewers
Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jakub Janusz Koperwas (FEIT/ICS) Jakub Janusz Koperwas,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Complex Event Processing, CEP, zdarzenia, Drools, Drools Fusion, algorytm Rete, silnik reguł, obliczenia rozproszone, wymiana komunikatów, NoSQL, Hazelcast
Keywords in English
Complex Event Processing, CEP, events, Drools, Drools Fusion, Rete algorithm, rule engine, distributed computing, message-passing, NoSQL, Hazelcast
Abstract in Polish
Głównym celem niniejszej pracy inżynierskiej jest zapoznanie się z zagadnieniem Complex Event Processing, oraz próba zaprojektowania i zaimplementowania rozproszonej wersji silnika realizującego przetwarzanie tą metodą. Pierwsze rozdziały stanowią wprowadzenie do dziedziny problemu. Przedstawione zostały w nich koncepcje aktualnie stosowanych rozwiązań. W dalszej części znajduje się opis architektury i implementacji przygotowanego systemu. Pomysł na wykonanie wersji rozproszonej został zaczerpnięty z silnika reguł - RUNES II. W ramach pracy wykonany został szereg testów porównujących wydajność zaproponowanego rozwiązania z popularnym silnikiem Drools.
File
  • File: 1
    Piotr_Rzysko_pdi.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14024

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa4be717746fa4d33932dc1199abd4873/
URN
urn:pw-repo:WUTa4be717746fa4d33932dc1199abd4873

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page