Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt wózka suwnicy pomostowej

Michał Olszewski

Abstract

The present work addresses the process of designing of the trolley of a bridge crane. The review of the basic elements used in the construction of Cranes was presented. Calculations regarding to modern standards were made to select the lifting and driving mechanisms of the trolley. On the base of the previous calculations the trolley has been designed. The input parameters for the framework draft consisted of the supports of lifting and driving systems, as well as vectors of loads acting upon the frame during the crane working process. Subsequently, the FEM analysis of designed frame have been carried out. The scaled maps of the stress distribution were obtained. Thus the necessary structural changes were made. Although it was not possible to remove all weak points the stress concentration has been substantially reduced, so that it made slight influence to the structure strength.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Michał Olszewski Michał Olszewski Afiliacja nieokreślona
Tytuł w języku polskim
Projekt wózka suwnicy pomostowej
Promotor
Andrzej Buczyński (WSiMR/IMRC) Andrzej Buczyński Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Hieronim Jakubczak (WSiMR/IMRC) Hieronim Jakubczak Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
29-01-2009
Data (rok) wydania
2009
Paginacja
89
Recenzenci
Artur Jankowiak (WSiMR/IMRC) Artur Jankowiak Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca prezentuje przebieg procesu projektowania wózka suwnicy pomostowej. Dokonany został przegląd podstawowych elementów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy dźwignic. Zaprojektowany został tok obliczeń i doboru elementów mechanizmu podnoszenia i jazdy wózka. Na podstawie wcześniejszych obliczeń została zaprojektowana rama wózka. Warunki brzegowe projektu stanowiło rozmieszczenie podpór elementów dobranych mechanizmów oraz wektorów sił działających na ramę podczas pracy urządzenia. Następnie zostały przeprowadzone analizy MES zaprojektowanej ramy. Uzyskano mapy rozkładu naprężeń. Pozwoliło to ocenić wytrzymałość ramy oraz wprowadzić odpowiednie zmiany konstrukcyjne. Mimo, iż nie udało się usunąć wszystkich punktów koncentracji naprężeń to ich wartości zostały zmniejszone tak, że nie powodują zagrożenia dla wytrzymałości konstrukcji.

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa475d68d8fc44bcc80c847ebd81d07bc/
URN
urn:pw-repo:WUTa475d68d8fc44bcc80c847ebd81d07bc

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony