Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the trolley of the trolley of bridge crane

Michał Olszewski

Abstract

The present work addresses the process of designing of the trolley of a bridge crane. The review of the basic elements used in the construction of Cranes was presented. Calculations regarding to modern standards were made to select the lifting and driving mechanisms of the trolley. On the base of the previous calculations the trolley has been designed. The input parameters for the framework draft consisted of the supports of lifting and driving systems, as well as vectors of loads acting upon the frame during the crane working process. Subsequently, the FEM analysis of designed frame have been carried out. The scaled maps of the stress distribution were obtained. Thus the necessary structural changes were made. Although it was not possible to remove all weak points the stress concentration has been substantially reduced, so that it made slight influence to the structure strength.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Olszewski Michał Olszewski,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Projekt wózka suwnicy pomostowej
Supervisor
Andrzej Buczyński (FACME/ICME) Andrzej Buczyński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Hieronim Jakubczak (FACME/ICME) Hieronim Jakubczak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-01-2009
Issue date (year)
2009
Pages
89
Reviewers
Artur Jankowiak (FACME/ICME) Artur Jankowiak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Abstract in Polish
Niniejsza praca prezentuje przebieg procesu projektowania wózka suwnicy pomostowej. Dokonany został przegląd podstawowych elementów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy dźwignic. Zaprojektowany został tok obliczeń i doboru elementów mechanizmu podnoszenia i jazdy wózka. Na podstawie wcześniejszych obliczeń została zaprojektowana rama wózka. Warunki brzegowe projektu stanowiło rozmieszczenie podpór elementów dobranych mechanizmów oraz wektorów sił działających na ramę podczas pracy urządzenia. Następnie zostały przeprowadzone analizy MES zaprojektowanej ramy. Uzyskano mapy rozkładu naprężeń. Pozwoliło to ocenić wytrzymałość ramy oraz wprowadzić odpowiednie zmiany konstrukcyjne. Mimo, iż nie udało się usunąć wszystkich punktów koncentracji naprężeń to ich wartości zostały zmniejszone tak, że nie powodują zagrożenia dla wytrzymałości konstrukcji.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa475d68d8fc44bcc80c847ebd81d07bc/
URN
urn:pw-repo:WUTa475d68d8fc44bcc80c847ebd81d07bc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard