Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

PROJEKT ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH STALOWEJ HALI PRODUKCYJNEJ

Małgorzata Buczkowska

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Buczkowska Małgorzata Buczkowska,, Undefined Affiliation
Supervisor
Mirosław Kosiorek (FCEMP/ICEn) Mirosław Kosiorek,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-09-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
hala stalowa, zabezpieczenia ogniochronne
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt zabezpieczeń ogniochronnych hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej, wykonywany na zajęciach projektowych . Konstrukcja jest scharakteryzowana w punkcie 2.2 i punkcie 9 Projekt ten zawiera wymagania odporności ogniowej konstrukcji, dobór zabezpieczeń ogniochronnych, w podaje grubości zabezpieczeń ogniochronnych oraz wytyczne dla wykonawcy. Część projektowa pracy poprzedzona jest omówieniem właściwości mechanicznych stali, w warunkach pożaru według publikacji ITB oraz projektu normy PN-EN1993-1-2. A także omówiono sposób określania nośności konstrukcji w warunkach pożaru według normy Eurocode 3. Praca zawiera również omówienie zasad zastosowania zabezpieczeń ogniochronnych w konstrukcjach stalowych, oraz metod wykonywania danych zabezpieczeń.
File
  • File: 1
    Buczkowska Małgorzata p. inżynierska 461.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa43ad6ed54a14fb688a23d656008cd31/
URN
urn:pw-repo:WUTa43ad6ed54a14fb688a23d656008cd31

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page