Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Knowledge base application using AngularJS and elasticsearch

Krzysztof Załęcki

Abstract

The aim of this thesis was to move a representative part of WUT Knowledge Base to a different technology stack and testing whether it’s useful for systems of this type. The greatest emphasis was placed on the issue of searching data. For implementation, Mongodb and Elasticsearch were used as datastores, server was written in Java with help of the Spring framework. Client was written in the framework AngularJS. Client – server communication is achieved through rest services. Synchronization of data is through the river plugin. The efficiency was examined through automated server requests with several various representative configurations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Załęcki (FEIT) Krzysztof Załęcki,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja bazy wiedzy z wykorzystaniem AngularJS i Elasticsearch
Supervisor
Jakub Janusz Koperwas (FEIT/ICS) Jakub Janusz Koperwas,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-10-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
141/16 (2255)
Reviewers
Jakub Janusz Koperwas (FEIT/ICS) Jakub Janusz Koperwas,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Elasticsearch, Mongodb, Java, Spring, AngularJS Lucene,baza,wiedzy
Keywords in English
Elasticsearch, Mongodb, Java, Spring, AngularJS Lucene,knowledge,base
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było przeniesienie reprezentatywnej części systemu Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej na inny stos technologiczny i zbadanie jego przydatności dla systemu tego rodzaju. Największy nacisk został poło- żony na zagadnienie przeszukiwania danych. Do implementacji użyto Mongodb i Elasticsearch jako magazyny danych, serwer napisano w języku Java oraz przy pomocy zestawu narzędzi Spring. Klient został napisany we frameworku AngularJS. Klient z serwerem komunikuje się za pomocą serwisów typu rest. Za synchronizację danych między magazynami danych odpowiada plugin river. Wydajność zbadano przesyłając zautomatyzowane żądania do serwera w różnych reprezentatywnych konfiguracjach.
File
  • File: 1
    Krzysztof_Zalecki_pdi.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14382

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa4310d0a8e0c4ea283b8ee1d228a6ab4/
URN
urn:pw-repo:WUTa4310d0a8e0c4ea283b8ee1d228a6ab4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page