Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza wytrzymałościowa płyt zespalających w aspekcie porównawczym zastosowanej osteosyntezy przy złamaniu kości piszczelowej

Jakub Łapiński

Abstract

The paper titled "Strength analysis of plates used in the treatment of tibia fractures" was aimed at comprehensive presentation of the problems of the tibia fixation with the use of assembly locking plates and conventional plates in the aspect of strength. The first part presents the general structure of human skeleton, the construction of the tibia bone is discussed in detail. The types of tibia fractures according to various criteria have been described. An issue related to implant biomechanics is presented and materials used in biomechanics were characterized. The second part describes the preparation of geometric models: bones, locked and conventional plates and screws. Broken places were established. The process of preparing the numerical model of assumed boundary conditions and adopted simplifications were characterized. The numerical tests have been described, the results of stresses, displacements and deformations have been presented - interpretations have been made.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Jakub Łapiński (WSiMR) Jakub Łapiński Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Analiza wytrzymałościowa płyt zespalających w aspekcie porównawczym zastosowanej osteosyntezy przy złamaniu kości piszczelowej
Promotor
Krzysztof Twardoch (WSiMR/IPBM) Krzysztof Twardoch Instytut Podstaw Budowy Maszyn (WSiMR/IPBM)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Michał Hać (WSiMR/IPBM) Michał Hać Instytut Podstaw Budowy Maszyn (WSiMR/IPBM)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Podstaw Budowy Maszyn (WSiMR/IPBM)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
02-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
SIMR; D-2157
Recenzenci
Krzysztof Twardoch (WSiMR/IPBM) Krzysztof Twardoch Instytut Podstaw Budowy Maszyn (WSiMR/IPBM)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Mariusz Pyrz (WSiMR/IPiMR) Mariusz Pyrz Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
kość piszczelowa, płyta zespalająca, metoda elementów skończonych, analiza wytrzymałościowa
Słowa kluczowe w języku angielskim
tibia, plate fixation ,finite element method, strength analysis
Streszczenie w języku polskim
Praca pt.: „Analiza wytrzymałościowa płyt zespalających w aspekcie porównawczym zastosowanej osteosyntezy przy złamaniu kości piszczelowej”, miała na celu kompleksowe przedstawienie problematyki zespolenia kości piszczelowej z wykorzystaniem płyt zespalających blokowanej i nieblokowanej w aspekcie wytężeniowym. W pierwszej części pracy przedstawiono ogólną budową układy kostnego człowieka, szczegółowo omówiono budowę kości piszczelowej. Opisano rodzaje złamań kości piszczelowej według różnych kryteriów. Przedstawiono zagadnienie związane z biomechaniką implantów i scharakteryzowano materiały stosowane w biomechanice. W drugiej części pracy szczegółowy opisano budowę modeli geometrycznych: kości, płyt blokowanej i nieblokowanej oraz wkrętów. Ustalono miejsca złamań. Przedstawiono proces przygotowania modelu numerycznego założonych warunków brzegowych oraz przyjętych uproszczeń. Opisano przeprowadzone badania numeryczne, przedstawiono wyniki naprężeń, przemieszczeń i odkształceń - dokonano interpretacji.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Jakub_Łapiński_275332_Prca_dyplomowa_inz.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 33744

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa42fa813d9e04c9eac2c9ae3214c35e1/
URN
urn:pw-repo:WUTa42fa813d9e04c9eac2c9ae3214c35e1

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony