Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Strength analysis of plates used in the treatment of tibia fractures

Jakub Łapiński

Abstract

The paper titled "Strength analysis of plates used in the treatment of tibia fractures" was aimed at comprehensive presentation of the problems of the tibia fixation with the use of assembly locking plates and conventional plates in the aspect of strength. The first part presents the general structure of human skeleton, the construction of the tibia bone is discussed in detail. The types of tibia fractures according to various criteria have been described. An issue related to implant biomechanics is presented and materials used in biomechanics were characterized. The second part describes the preparation of geometric models: bones, locked and conventional plates and screws. Broken places were established. The process of preparing the numerical model of assumed boundary conditions and adopted simplifications were characterized. The numerical tests have been described, the results of stresses, displacements and deformations have been presented - interpretations have been made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Łapiński (FACME) Jakub Łapiński,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza wytrzymałościowa płyt zespalających w aspekcie porównawczym zastosowanej osteosyntezy przy złamaniu kości piszczelowej
Supervisor
Krzysztof Twardoch (FACME/IMDF) Krzysztof Twardoch,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Michał Hać (FACME/IMDF) Michał Hać,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2157
Reviewers
Krzysztof Twardoch (FACME/IMDF) Krzysztof Twardoch,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Mariusz Pyrz (FACME/IV&CE) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
kość piszczelowa, płyta zespalająca, metoda elementów skończonych, analiza wytrzymałościowa
Keywords in English
tibia, plate fixation ,finite element method, strength analysis
Abstract in Polish
Praca pt.: „Analiza wytrzymałościowa płyt zespalających w aspekcie porównawczym zastosowanej osteosyntezy przy złamaniu kości piszczelowej”, miała na celu kompleksowe przedstawienie problematyki zespolenia kości piszczelowej z wykorzystaniem płyt zespalających blokowanej i nieblokowanej w aspekcie wytężeniowym. W pierwszej części pracy przedstawiono ogólną budową układy kostnego człowieka, szczegółowo omówiono budowę kości piszczelowej. Opisano rodzaje złamań kości piszczelowej według różnych kryteriów. Przedstawiono zagadnienie związane z biomechaniką implantów i scharakteryzowano materiały stosowane w biomechanice. W drugiej części pracy szczegółowy opisano budowę modeli geometrycznych: kości, płyt blokowanej i nieblokowanej oraz wkrętów. Ustalono miejsca złamań. Przedstawiono proces przygotowania modelu numerycznego założonych warunków brzegowych oraz przyjętych uproszczeń. Opisano przeprowadzone badania numeryczne, przedstawiono wyniki naprężeń, przemieszczeń i odkształceń - dokonano interpretacji.
File
  • File: 1
    Jakub_Łapiński_275332_Prca_dyplomowa_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33744

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa42fa813d9e04c9eac2c9ae3214c35e1/
URN
urn:pw-repo:WUTa42fa813d9e04c9eac2c9ae3214c35e1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page