Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Funkcje i zadania Rzecznika Praw Dziecka

Karolina Pakulska

Abstract

The purpose of this thesis is to show how important the function of the Ombudsman for Children is in fulfilling the rights of Children in Poland. The thesis statement is that the Ombudsman for Children safeguards children`s rights and takes action on its own initiative according to the acts of law. The priority of any actions is always in the best interest of the children. The Ombudsman fulfills its function and each year increasingly there is a rise in the action needed for serving the best interest of children. The thesis consists of three chapters. The first chapter introduces the process of formating the Children`s Ombudsman institution and shows how the Children`s Ombudsman institution functions in the world. Children`s rights are discussed, their sources shown and how their initiation takes place. Also the beneficiaries of the Children`s Ombudsman are presented. The second chapter includes a description of the Children`s Ombudsman institution and gives a deep analysis of its competences, works and actions undertaken. The final part of the second chapter describes the election and dismissal of the Children`s Ombudsman. Moreover the second chapter shows how important the role of the Children`s Ombudsman plays in cooperation with authority, state institutions and institutions working with children. The third section focuses on children`s rights, taken care of by the Childrens`s Ombudsman whose goal is to serve and protect children. Here I describe in detail the categories of the children`s right`s ptotection and describe the actions undertaken by the Ombudsman for Children over the years.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Karolina Pakulska (WAiNS) Karolina Pakulska Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Funkcje i zadania Rzecznika Praw Dziecka
Promotor
Piotr Jermakowicz (WAiNS/ZNAiBA) Piotr Jermakowicz Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Katarzyna Górniak (WAiNS/ZNAiBA) Katarzyna Górniak Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Piotr Jermakowicz (WAiNS/ZNAiBA) Piotr Jermakowicz Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
Rzecznik Praw Dziecka, prawa dziecka, ochrona, dzieci
Słowa kluczowe w języku angielskim
Children`s Ombudsman, children`s rights, protection, children
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy jest ukazanie jak ważną funkcję pełni Rzecznik Praw Dziecka w Polsce. W pracy przyjęto tezę mówiącą, iż Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka oraz podejmuje działania przewidziane w ustawie i z własnej inicjatywy. Priorytetem jego działań jest dobro dzieci. Rzecznik spełnia swoją funkcje i każdego roku podejmuje coraz więcej działań zmierzających do ochrony dzieci. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono proces powstawania instytucji Rzecznika Praw Dziecka, a także ukazano jak wygląda instytucja Rzecznika Praw Dziecka na świecie. Omówiono pojęcie praw dziecka, źródła ich ochrony oraz jak wyglądało ich zapoczątkowanie. Przedstawiono również adresatów Rzecznika Praw Dziecka. Rozdział drugi zawiera opis urzędu Rzecznika Praw Dziecka oraz dokładną analizę jego kompetencji, zadań jak i działań których się podejmuje. W końcowej części rozdziału opisano sposób powoływania i odwoływania Rzecznika Praw Dziecka oraz omówiono jak istotną funkcję pełni współpraca Rzecznika Praw Dziecka z organami władzy, instytucjami państwowymi oraz z instytucjami działającymi na rzecz dzieci. W rozdziale trzecim skupiono się na prawach dziecka, których ochroną zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka. Szczegółowo opisano kategorie praw dziecka oraz ukazano czynności podjęte przez Rzecznika Praw Dziecka na rzecz ochrony praw dziecka na przestrzeni lat.
Plik pracy
  • Plik: 1
    283015_lic.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 34553

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa41c235ea8794ccf9d13ea5c26cffe59/
URN
urn:pw-repo:WUTa41c235ea8794ccf9d13ea5c26cffe59

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony