Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project telecommunication steel tower with a height up to 60 m

Piotr Chaciński

Abstract

The subject of the thesis is the design engineering construction steel telecommunication tower with a height of 45m and cross-section of an equilateral triangle. The structure is located in the village of Kobyłka, district Wołomin, province mazowieckie. The tower is equipped with a 6 antennas (3 Sector 3 and omni), the ladder cable, communications ladder and working platforms. The structure was designed for first wind load zone and first zone load icing. The core of the tower is designed as a grid-dimensional cross-section of an equilateral triangle. Belts of the grid was established as a continuous type and truss rods accepted type "X". Truss rods and rods supporting working platforms adopted as pivotally mounted. The width of the base of the structure is 3.9m and is tapered to 1.5 meters at the top. The towers were divided into 3 sections shipping after 15m length each. Sections 1 and 2 have axes converge for angle 2,290, in section 3 axes are parallel. The chords were designed with circular hollow sections CHS connected together by means of bolted flange joints. Truss rods are made with circular hollow sections CHS and the supporting structure of working platforms are made with L-profiles. These elements are connected by screw connections in the section 1. In other sections designed welded connections. The self-weight of a load-bearing structure and equipment, the imposed load of the work platforms, the wind load, the ice load have been taken into account in the calculation. The calculations were carried out according to the standards Eurocode. Autodesk Structural Analysis Professional 2014 program was used to calculate the internal forces.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Chaciński (FCE) Piotr Chaciński,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt wieży stalowej telekomunikacyjnej o wysokości do 60m
Supervisor
Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-03-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4230
Reviewers
Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
wieża, wieża stalowa, wieża telekomunikacyjna, projekt konstrukcji wieży, konstrukcje stalowe, Eurokody
Keywords in English
tower, steel tower, telecommunication steel tower, tower construction project, steel structures, Eurocodes
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt konstrukcyjny kratowej, stalowej wieży telekomunikacyjnej o wysokości ustalonej z promotorem tj. 45m i przekroju trójkąta równobocznego. Obiekt jest zlokalizowany w miejscowości Kobyłka, powiat wołomiński, województwo mazowieckie. Wieża jest wyposażona w 6 anten (3 sektorowe i 3 dookólne), drabinę kablową i komunikacyjną oraz pomosty robocze. Konstrukcja została zaprojektowana dla I strefy obciążenia wiatrem oraz I strefy obciążenia oblodzeniem. Trzon wieży zaprojektowano jako kratownicę przestrzenną o przekroju trójkąta równobocznego. Pasy kratownicy założono jako ciągłe, a skratowanie przyjęto typu „X”. Pręty skratowania oraz pręty nośne pomostów roboczych przyjęto jako zamocowane przegubowo do krawężników. Szerokość podstawy konstrukcji wynosi 3,9m i jest zbieżna do 1,5m na górze. Wieże podzielono na 3 sekcje wysyłkowe po 15m długości każda. Sekcje 1 i 2 mają krawężniki zbieżne pod kątem 2,290, a w sekcji 3 krawężniki są równoległe. Krawężniki wieży zaprojektowano z rur okrągłych łączonych ze sobą za pomocą śrubowych połączeń kołnierzowych. Skratowanie jest wykonane z rur okrągłych, a konstrukcja nośna pomostów roboczych z kątowników. Elementy te są połączone z krawężnikami poprzez śrubowe połączenia w sekcji 1. W pozostałych sekcjach projektuje się połączenia spawane. Do obliczeń przyjęto obciążenia: ciężar własny konstrukcji nośnej oraz wyposażenia, obciążenie użytkowe pomostów roboczych, obciążenie oblodzeniem oraz obciążenie wiatrem. Obliczenia zostały przeprowadzone według Norm Eurokod. Do wyznaczenia sił wewnętrznych wykorzystano program Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 w wersji edukacyjnej.
File
  • File: 1
    praca inżynierska - Chaciński Piotr - 247397.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 7814

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa3c48cdfb29e474e8f5be8ba04d00462/
URN
urn:pw-repo:WUTa3c48cdfb29e474e8f5be8ba04d00462

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page