Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of thermal environment conditions in selected patient rooms

Dominika Ćwiklińska

Abstract

Ensuring the patients staying at the hospitals appropriate environmental conditions that minimum comply with legal regulations and technical standards but mostly positively influcenc of their recovery processes is nowadays very important issue. The aim of the study was to analyse thermal conditions in patient rooms. The scope of the study included the analysis of the literature and a three-month measurments at a Warsaw hospital in the cardiac surgery ward. During the measurements, the devices such as microclimate meter and air humidity sensors like iButton were used. Patients were also surveyed to determine their subjective sensation of thermal comfort. The obtained results show that for patients, comfort sensation means a „neutral" environment. Moreover, when comparing the PMV-PPD model with the feelings of respondents’ thermal comfort, a discrepancy between the two values was observed. Detailed guidelines from the standard [10] and materials [4] concerning the required ranges of air temperature and air humidity enalbed to determine whether the environmental conditions maintained in the patient rooms meet the given recommendations. In the opinion of patients, the provision of heat environment conditions at the appropriate level in the rooms affects the course of convalescence. Therefore, it is important to analyse the indoor environment in hospital rooms, to modernise them and to develop detailed and up to date standards for the design of hospitals.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Ćwiklińska (FEE) Dominika Ćwiklińska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza warunków środowiska cieplnego w wybranych salach chorych
Supervisor
Anna Bogdan (FEE/DHV) Anna Bogdan,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Bogdan (FEE/DHV) Anna Bogdan,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
sale chorych, pacjenci, model PMV/PPD, model komfortu cieplnego
Keywords in English
sickroom, patient, PMV-PPD model, thermal comfort models
Abstract in Polish
Obecnie niezmiernie ważnym zagadnieniem w szpitalach jest zapewnienie przebywającym pacjentom odpowiednich warunków środowiska, które nie tylko spełniają zapisy prawne oraz normatywne, ale również będą pozytywnie wpływać na proces ich rekonwalescencji. Celem pracy była analiza warunków cieplnych w salach chorych. Zakres pracy obejmował analizę przedmiotowej literatury oraz realizację trzymiesięcznego badania w wybranym warszawskim szpitalu na oddziale kardiochirurgii. Podczas badań wykorzystano urządzenia pomiarowe tj. miernik mikroklimatu i czujniki do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza typu iButton. Zrealizowano również wywiady z pacjentami, których celem było określenie ich subiektywnych odczuć komfortu cieplnego. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że dla pacjentów komfort oznacza środowisko „neutralne”. Ponadto porównując model PMV/PPD z odczuciami komfortu cieplnego badanych zauważono rozbieżność pomiędzy dwiema wartościami. Szczegółowe wytyczne z normy [10] i materiałów pomocniczych [4] dotyczące wymaganych zakresów temperatury powietrza oraz wilgotności powietrza pozwoliły określić, czy utrzymywane w salach chorych warunki środowiska spełniają podane zalecenia. W opinii pacjentów zapewnienie warunków środowiska cieplnego na odpowiednim poziomie w salach wpływa na przebieg rekonwalescencji. Dlatego ważna jest analiza środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach szpitalnych, ich modernizacja oraz opracowanie szczegółowych i aktualnych norm dotyczących projektowania szpitali.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_277708.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32813

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa3baa84053b749768e85832eb9cf2b51/
URN
urn:pw-repo:WUTa3baa84053b749768e85832eb9cf2b51

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page